Russell Advocaten

Beste beheerder,   Graag wil ik u vragen om een link op te nemen naar www.russell.nl. Russell Advocaten kent onder andere de volgende specialismen: Arbeidsrecht, Bestuurs- en Milieurecht en Vastgoed, Intellectueel Eigendomsrecht/Informatie en Telecommunicatie, Kunst en Recht, Ondernemingsrecht, Personen- en Familierecht, Procesrecht, (Lucht)Vervoersrecht, Aansprakelijkheidsrecht. Op de website is veel juridische informatie te vinden over deze rechtsgebieden.   Ik ontvang graag uw reactie, waarvoor bij voorbaat hartelijk dank. Met vriendelijke groet,   Steven Bürmann Bratpack Internetdiensten Tel. +31-20-4977081 - [email protected]   De informatie verzonden in dit e-mail bericht, en de eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door  anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht en enige bijlage daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen.  Bratpack B.V. staat niet in voor de juiste en volledig overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Bratpack B.V. is gevestigd te Zwanenburg staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34169239. Onze Algemene Voorwaarden zijn op al onze aanbiedingen, offertes en contracten van toepassing en kunt u via deze link downloaden. Alle genoemde prijzen in deze e-mail, bijlagen, offertes of prijsopgaven zijn exclusief 19% BTW tenzij anders vermeld.    


You may also like...