SPAANSE RECHTBANK BESLIST DAT ANTI-PSYCHIATRIE STICHTING HAAR BEWERINGEN MAG BLIJVEN UITEN

De vrijheid van meningsuiting, mits het het algemeen belang dient en geen gebruik maakt van duidelijk kwetsende, ergerlijke of onnodige uitingen, maag ook bestaan uit kritiek over het gedrag van de persoon tegen wie zij is gericht, ook al is die kritiek onsmakelijk en kan ze irriteren, verontrusten of walgen.

De rechten op vrijheid van meningsuiting en informatie zijn essentieel als garantie voor de vorming van een vrije publieke opinie. Dit is een vereiste voor pluralisme, verdraagzaamheid en een geest van openheid, zonder welke er geen democratische samenleving kan zijn.

Dit is de conclusie van de rechtbank van de Madrid in hoger beroep, waarbij de beslissing van de lagere rechtbank werd vernietigd en de verenigingen Citizens Commission on Human Rights International (CCHR) – geregistreerd in Californië, VS – werden vrijgesproken en de Citizens Commission on Human Rights of Spain (CCDH) – geregistreerd in Spanje (beiden opgericht door de Scientology Kerk) op beschuldiging van onwettige inmenging in de eer van Spaanse psychiaters.

“Kerk waarvan de as draait om Dianetics, dat wordt beschouwd als een ware wetenschap van de geestelijke gezondheid, los van de psychiatrie, waartegen het heeft gestreden, en door de psychiater Thomas Szasz die emeritus hoogleraar psychiatrie was aan de Universiteit van Syracuse in New York; erkend criticus van de morele en wetenschappelijke grondslagen van de psychiatrie en een van de leidende figuren van de antipsychiatrie“, aldus de uitspraak van de rechtbank van 10 februari.

Volgens de magistraten (rechters) María del Rosario Campesino Temprano, Juan Uceda Ojeda -rapporteur- en Jesús Alemany Eguidazu, is de Spaanse Vereniging voor Psychiatrie (SEP), de aanklager, verplicht de kritiek die erop wordt geuit, hoe hard ook, te verdragen.

“WIJ GELOVEN NIET DAT WE KUNNEN AANVAARDEN DAT HET RECHT OP EER MOET PREVALEREN WANNEER GECONFRONTEERD MET HET RECHT OP VRIJHEID VAN MENINGSUITING OP HET GEBIED VAN GEZONDHEID”, VERKLAART HET HOF IN ZIJN UITSPRAAK.

Er is dus geen onwettige inbraak geweest, noch een aantasting van de eer van alle psychiaters die lid zijn van de SEP, aldus de uitspraak van het Provinciaal Hof van Madrid, zoals de SEP beweerde.

Daarom moet artikel 20 van de Spaanse grondwet prevaleren boven artikel 18.

De Amerikaanse vereniging CCHR werd vertegenwoordigd door professor procesrecht aan de Carlos III Universiteit, Víctor Moreno Catena. De Spaanse vereniging werd vertegenwoordigd door advocaten Isabel Ayuso Puente en Gregorio Arroyo Hernánsanz. En de SEP van Carles Vendrell Cervantes, van Uría Menéndez.

Beide verenigingen waren eerder veroordeeld door het hoofd van de 59e rechtbank van eerste aanleg van Madrid op 19 november 2021, die het verbod had bevolen op publicaties op de websites www.cchr.org en www.ccdh.es waarin ze harde kritiek uitten op psychiaters .

Een uitspraak die nu is teruggedraaid.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING MOET ER ZIJN

Het tribunaal van de provinciale rechtbank van Madrid analyseert de zes artikelen die volgens de SEP de vermeende onwettige inmenging in het recht op eer van al haar leden zouden ondersteunen.

De eerste zegt dat psychiaters psychopaten zijn omdat hun behandelingen lichaam en geest beschadigen en de mens vernederen. Ze beweren ook dat de psychiatrie een pseudowetenschap is die geestesziekten niet geneest en dat haar behandelingen, vaak opgelegd zonder toestemming van de betrokkenen, mensen ernstig schaden.

"Wij zijn van mening dat, in de context van de antipsychiatrische theorieën die door de beklaagde entiteiten worden gevolgd, waarvan we moeten aannemen dat ze goed bekend zijn bij alle psychiaters, de zin waarnaar de eisersvereniging verwijst de eer van de professionals niet kan schaden en dat, en het zou in ieder geval worden beschermd door het recht op vrijheid van meningsuiting”, aldus de uitspraak.

In de tweede staat dat niet de farmaceutische bedrijven en artsen maar psychiaters en psychiatrie achter dit alles zitten.

“Farmaceutische bedrijven vertrouwen op het gezag van de experts van de geest. Een autoriteit die vals is omdat een autoriteit of deskundige problemen van hun vak oplost, terwijl deze met hun behandelingen alleen de gemanifesteerde symptomen verdoezelen. Ze brengen het bewustzijn van de persoon in slaap; of ze onderdrukken het of wekken het op met krachtige, schadelijke medicijnen die, net als gifstoffen, het lichaam en de geest tot achteruitgang dwingen.”.

De rechtbank lijkt heel duidelijk in haar oordeel: “Sommige van de als kwetsend aangemerkte frasen of uitdrukkingen zouden kunnen impliceren dat in het optreden van psychiaters economisch gewin voorrang heeft op het curatieve en therapeutische doel, maar wij geloven niet dat wij kunnen accepteren dat het recht op eer moet zegevieren wanneer het wordt geconfronteerd met het recht op vrijheid van meningsuiting op het gebied van gezondheid“.

Zie voor meer informatie www.ncrm.nlYou may also like...