Toekomst belastingstelsel ter discussie op Nyenrode


Dit is een origineel persbericht.

PERSBERICHT

Exclusief seminar 'Toezicht op Tax' op 21 juni

Toekomst belastingstelsel ter discussie op Nyenrode

Breukelen, 15 juni 2007 - Fiscale aspecten spelen een steeds prominentere rol in de strategie van ondernemingen. Tax assurance is een sterk in belang toenemend vakgebied dat steeds centraler komt te staan in de bedrijfsvoering. Hoe gaan de verschillende stakeholders in het fiscale proces hiermee om: de toezichthouder (commissaris), de bestuurder (CFO), de uitvoerders (Tax Director, Controller en Auditor) en de autoriteiten (Belastingdienst)? Hoe zien de betrokkenen hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de fiscale positie van de onderneming en de controle daarop? Deze vragen en de toekomstige ontwikkeling van het fiscale stelsel staan centraal op het seminar Toezicht op Tax, dat de Nyenrode Tax Assurance Academy en PriceWaterhouseCoopers 21 juni aanstaande op de Nyenrode campus in Breukelen organiseren.

Recente ontwikkelingen hebben de fiscaliteit van beursgenoteerde ondernemingen een belangrijk thema gemaakt voor niet-fiscaal-technische specialisten. Het gaat bijvoorbeeld om het begeleiden en beheersen van fiscale processen en fiscale risico's als onderdeel van de totale bedrijfsvoering en bedrijfsstrategie. Deelnemers aan het programma worden dan ook doelgericht ingewijd in een breed palet aan onderwerpen: fiscale strategieontwikkeling, corporate governance, (fiscale) risicobeheersingssystemen, externe (fiscale) verslaggeving, accountantscontrole, tax accounting, toezichtsfilosofie Belastingdienst, het instellen van een tax audit en niet in de laatste plaats de opzet, werking en implementatie van een tax control framework.

Anno 2007 benaderen de verschillende stakeholders de fiscale positie van de beursgenoteerde onderneming steeds meer vanuit het perspectief van risicobeheersing en controletechniek. Zo heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) fiscaliteit tot speerpunt gemaakt voor de controle van de jaarrekeningen 2006. De Belastingdienst breidt zijn aanpak in de vorm van Horizontaal Toezicht uit. Commissarissen toetsen onder de code-Tabaksblat het fiscaal beleid ten aanzien van tax planning. Ook zijn de Europese en Amerikaanse verslaggevingsregels met betrekking tot fiscaliteit ingrijpend veranderd. Kortom, een andere kijk op de fiscaliteit is geboden. Toezicht op Tax brengt de verschillende spelers in het fiscale proces bij elkaar.

Het unieke van Toezicht op Tax is dat de verschillende spelers bij de fiscale positie van een onderneming niet alleen deelnemen, maar ook hun visie op die fiscaliteit geven en ingaan op de fiscale risicobeheersing en het toezicht dat zij uitoefenen. Afsluitend gaat het seminar in op de contouren van een tax control framework.

Toezicht op Tax is het tweede seminar in een reeks van de Nyenrode Tax Assurance Academy. In 2006 vond het seminar 'Tax assurance: zekerheid en houvast in (fiscaal) onzekere tijden' plaats.

Over Nyenrode
De Nyenrode Business Universiteit is opgericht door het bedrijfsleven en behoort tot de oudste en meest vooraanstaande business schools en business universiteiten van Europa. Nyenrode bereidt mensen met talent en ambitie voor op leidende functies in een internationale omgeving. Daarbij wordt grote waarde gehecht aan maatschappelijk bewustzijn en duurzaam ondernemerschap. De universiteit biedt masteropleidingen op het gebied van bedrijfskunde, en NIVRA-Nyenrode verzorgt opleidingen op verschillende niveaus op het gebied van accountancy en controlling. Het Master of Science in Management programma van Nyenrode werd in 2005 uitgeroepen tot beste master van Nederland.
Centraal in de onderwijsfilosofie van Nyenrode staat de combinatie van kennisoverdracht, praktijkervaring en ontwikkeling van sociale vaardigheden. Deze combinatie ziet de universiteit, en met haar het bedrijfsleven, als cruciaal voor het succesvol zijn in leidinggevende posities. Nyenrode studenten in het MSc-programma hebben volgens onderzoek van het tijdschrift Nobiles in 2006 het hoogste EQ van de Nederlandse universitaire studenten. Het Part-time MBA programma behaalde in juni 2006 een toppositie in Nederlandse ranglijsten en het International MBA programma stond in januari 2007 in de Financial Times Global MBA rankings top 100.

Nyenrode ontwikkelt daarnaast executive programma's voor het ambitieuze MKB en beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen. De Nyenrode Research Group coördineert het wetenschappelijk onderzoek van de universiteit, waarbij de toepasbaarheid van dit onderzoek nauwlettend in het oog wordt gehouden.

Zie voor meer informatie www.nyenrode.nl


- EINDE BERICHT -

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Journalisten zijn uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

Voor accreditatie en meer informatie:
Nyenrode Tax Assurance Academy
Ellen Stevers
Tel. 0346 291 497
[email protected]


ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.
 


You may also like...