Tranen van ontroering

Albanië: Na de prettige onderbreking van de feestdagen wordt de draad weer opgepakt en doet iedereen in Nederland weer zijn ding. Veel armoedige, oude mensen in Albanië ondervinden die prettige onderbreking van de feestdagen niet. Voor hen geldt dat elke nieuwe dag een dag van overleven is. Ze wonen in krotten van huizen. De venijnige wind en de lage temperatuur zorgen ervoor dat het in huis even koud en vochtig is als buiten. De hoogbejaarde mensen zijn ten einde raad want hoe overleef je de immens koude winter die wel tot en met maart kan duren. Mensenkinderen helpt en bezorgt brandhout. De mensen hebben tranen in de ogen van ontroering want hout betekent warm de winter door kunnen komen.

Voor de meeste Nederlanders is januari een grijze, koude maand waarin weinig te beleven valt. Het is de maand van uitbuiken en afvallen ofwel pas op de plaats maken als het gaat om eten, drinken en feestvieren. De draad wordt weer opgepakt en iedereen doet weer zijn ding na de prettige onderbreking van de gezellige kerstdagen en de feestelijke jaarwisseling. Veel mensen in Albanië ondervinden die prettige onderbreking van de dagelijkse sleur niet. Voor hen geldt dat elke nieuwe dag een dag van overleven is. De feestdagen zijn daar geen uitzonderingen op.

In de bergen wonen veel Albanese, armoedige, oude mensen in krotten van huizen die in onze ogen rijp voor de sloop zijn. Ratten en muizen hebben er vrij spel en er is maar weinig te eten. Maar dat ervaren zij niet als het ergste. De venijnige wind en de lage temperatuur zorgen ervoor dat het binnen even koud en vochtig is als buiten de deur. Er wordt beweerd dat kou nog erger is dan honger. De koude overheerst het denken en doen van de mensen. De hoogbejaarde mensen zijn ten einde raad want hoe overleef je de winter die wel tot en met maart kan duren. Door hun lichamelijke gesteldheid kunnen ze de deur niet uit om hout te sprokkelen om de kachel te laten branden. Geld om brandhout te kopen is er niet. Om zich tegen de voortdurende kou te weren trekken ze alle kleren aandoen die ze hebben en blijven ze ook overdag zoveel mogelijk onder de dekens liggen.

Mensenkinderen is al jaren actief in Albanië en helpt deze armoedige, oude mensen door ze brandhout te geven. Mensenkinderen werkt samen met lokale kerken zodat we er van op aan kunnen dat het brandhout werkelijk op de goede plek terecht komt. De mensen hebben tranen van ontroering en blijdschap in de ogen wanneer er een kar vol brandhout wordt gezorgd. Hout betekent dat ze warm de winter door kunnen komen.

Mensenkinderen  is bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië, Moldavië en Bulgarije en wil hulp bieden door Nederlanders bewust te maken van de grote nood van deze mensen en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen. Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding.

 You may also like...