Uniek samenwerkingsverband start projectuitvoering gezamenlijke luchtfoto’s

 NAARDEN – 
Een gedenkwaardig moment; op 14 december gaven vijfenveertig overheidsorganisaties gezamenlijk het startsein voor het maken van luchtfoto’s. Na een proefperiode en een uitgebreide evaluatie besloten achtenvijftig gemeenten en andere organisaties rondom Schiphol om samen te werken in het Informatie- en Coördinatie Centrum (ICC) Regio Schiphol. Hiervan willen er vijfenveertig nog aankomend jaar nieuwe luchtfoto’s afnemen.  Na een openbare Europese aanbesteding is het project aan de vliegbedrijven Blom (Nederland) en Cicade (België) gegund. Gezamenlijk zullen zij een oppervlakte van meer dan 1500 km2 inwinnen, in één van de moeilijkst te bevliegen regio binnen Europa. Juist door samenwerking tussen het ICC Regio Schiphol, de aanbestedende diensten, de Luchtverkeersleiding Nederland en de vliegbedrijven, zijn de mogelijkheden geoptimaliseerd om ook in dit gebied luchtfoto’s op te nemen.    Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het historische stadhuis van Naarden zijn de opdrachten overhandigd en is door betrokkenen ingegaan op dit moment. Dolf de Rooij, voorzitter van de begeleidingsgroep van het ICC is van mening dat “dit unieke samenwerkingsverband in de eerste plaats is opgericht om de leverzekerheid te vergroten in deze moeilijk te bevliegen regio”, waarop Merijn Jacops hem namens de projectorganisatie ICC naadloos aanvult “Door het grote aantal deelnemende organisaties en het unieke bestek hebben we de leverzekerheid verder kunnen vergroten”. Ook door de uitvoerende bedrijven, Blom en Cicade, wordt het belang van dit project onderstreept “We gaan in dit project topsport bedrijven en we hebben daarbij een groot publiek dat ons enerzijds in de gaten houdt, maar anderzijds juist ook stimuleert” aldus Henk Lambers (Blom), die zijn project graag vergelijkt met de Olympische Spelen. Laurent Géradin (Cicade) voegt toe “Dit is ons eerste project in Nederland, en we doen extra ons best dit project voor 1 april 2011 te vliegen”.    Veel overheidsinstanties maken voor hun werkprocessen gebruik van geo-informatieproducten.  Daartoe behoren onder andere luchtfoto’s en hoogtedata. Deze producten worden met behulp van vliegtuigen en helikopters verkregen, waarvoor specifieke vlieghoogtes en omstandigheden vereist zijn. In een groot gebied rondom Schiphol -grofweg het gebied begrensd door Alkmaar, Enkhuizen, Lelystad, Amersfoort, Culemborg en Rotterdam-, kunnen deze speciale vluchten voor geo-informatie conflicteren met het grote commerciële luchtverkeer dat plaatsvindt van en naar Schiphol.   De afgelopen jaren bleek het in een groot aantal gevallen niet mogelijk om deze speciale vluchten uit te voeren, met als gevolg dat overheidsinstanties niet konden beschikken over actuele of betrouwbare geo-informatie. Dit vertaalde zich in consequenties voor talrijke belangrijke processen zoals de invoering van de BAG (basisregistratie Adressen en Gebouwen), de bijhouding van de Grootschalige Basiskaart (BGT) en de toetsing en het beheer van waterkeringen en rampenbestrijding. Achtenvijftig grotere en kleinere gemeenten, een waterschap en Rijkswaterstaat werken dit jaar samen in het het ICC “Regio Schiphol Bevlogen”. Momenteel verzorgt en begeleidt het ICC de aanbesteding voor 45 organisaties. Daarbij werkt het ICC inmiddels ook samen met DataLand, een intergemeentelijk samenwerkingsverband op het gebied van vastgoedinformatie.   De luchtfoto’s zullen worden opgenomen tussen eind december 2010 en uiterlijk 15 april 2011. De leveringen van de data vinden plaats in de maanden juni en juli 2011.   ------------------------------------------------------------------------   NIET VOOR PUBLICATIE   Voor meer informatie, verwijzen de organisaties u graag door naar onderstaand contactpersoon:   ICC-DataLand Regio Schiphol Dhr. M. J. (Merijn) Jacops   email: [email protected] website: www.iccregioschiphol.nl Telefoon: + 31 (0)6-52377166  


You may also like...