Vakopleiding moet wildgroei airbnb en bed and breakfast in goede banen leiden

De snelle opkomst van Airbnb en de vele Bed & Breakfasts doet ons vrezen voor meer woonellende en overlast. Ook binnen de reguliere kamerverhuur bestaat nog veel onkunde en onwetendheid. Een vakopleiding kamerverhuur is het in het leven geroepen om particulieren en ondernemers verantwoord te leren verhuren. De opleiding is opgezet in nauw contact met overheid en veiligheidsregio's.

De vakopleiding zal begin 2019 als schriftelijke opleiding van start gaan. Zodra er voldoende draagvlak is wordt bekeken of overgegaan wordt naar klassikaal onderwijs. De opleiding, die afgesloten wordt met een examen, is laagdrempelig voor zowel wat betreft het instapniveau als de kostprijs. Er is dus geen specifieke vooropleiding vereist. Desondanks komt het niveau uiteindelijk uit op MBO 3. Naast kamerverhuur, Airbnb en B&B, richt de opleiding zich tevens op medewerkers en lagere leidinggevenden in de hotelbranche. Inhoudelijk is de opleiding zowel diep als breed.

Meer informatie: [email protected]

Aan de website wordt nog gewerkt:

https://vakopleiding-kamerverhuur.webnode.be/You may also like...