Vanderwal & Joosten breidt dienstverlening uit met medische aansprakelijkheid

Op 23 november jongstleden is letselschade-expert Nathalie van Beek in dienst getreden bij expertisebureau Vanderwal & Joosten (VWJ). Zij zal het gezicht worden van de aan VWJ nieuw toegevoegde afdeling die zich bezighoudt met gespecialiseerde medische aansprakelijkheid en de ingewikkeldere bedrijfsongevallen. Deze afdeling wordt gevormd door senior personenschade-expert Martin Vulker en medisch toedrachtonderzoeker Maaike Nuiten, beiden afkomstig van personenschadebureau SMI Expertises, aangevuld met senior personenschade-expert Nathalie van Beek. Het team wordt ondersteund door Gezina Voorneveld en Esther Kolsters.

Medische aansprakelijkheid was tot nu toe niet vertegenwoordigd binnen het werkveld van Vanderwal & Joosten, dat onder andere gespecialiseerd is in technische aansprakelijkheid. Nichespeler SMI Expertises richt zich daarentegen al 25 jaar puur en alleen op medische aansprakelijkheid en heeft aansluiting gezocht bij VWJ. In augustus jongstleden is een start gemaakt met de integratie van de werkzaamheden rond medische aansprakelijkheidsdossiers. Deze werkzaamheden zullen vanaf nu onder de naam Vanderwal & Joosten aangeboden worden. Klaas Brand, meewerkend partner bij Vanderwal & Joosten, licht de integratie toe: “Al meer dan 25 jaar houden wij ons bezig met complexe CAR- en (technische) aansprakelijkheid. Door de jaren heen hebben wij ons altijd afgevraagd of we niet iets met letsel konden doen. Toen Martin, die binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, liet weten dat hij op zoek was naar een partner om de activiteiten langzaam te integreren, beseften wij dat SMI een ontzettend bijzondere partij is. Zij bieden iets aan wat veel spelers in de markt laten liggen, omdat het vaak te complex is. Dat oppakken van complexe dossiers sluit naadloos aan op onze werkwijze. Daarnaast hebben zowel SMI als VWJ goed opgeleide mensen in dienst die zich sterk maken voor een persoonlijke aanpak en oog hebben voor gedupeerden. Ook in dat opzicht passen wij goed bij elkaar.”

Voor de integratie van beide bedrijven, die in augustus is ingezet, is senior personenschade-expert Nathalie van Beek aangetrokken die tevens de kar zal gaan trekken van de letselpoot bij Vanderwal & Joosten. Nathalie kent SMI Expertises goed, want zij heeft 24 jaar geleden, na afronding van haar rechtenstudie aan de Universiteit van Nijmegen, al enige tijd bij SMI gewerkt. In de tussenliggende jaren was zij onder andere werkzaam bij een aantal expertisebureaus waar zij zich heeft gespecialiseerd in medische aansprakelijkheid en proefpersonenverzekeringen.

“Wij hopen de integratie van SMI binnen VWJ medio 2021 volledig af te ronden”, aldus Nathalie. “We zullen eerst de continuering van de dienstverlening veiligstellen en de kwaliteit borgen. Groeien doen wij pas als wij de tak Personenschade binnen Vanderwal & Joosten goed op de rit hebben. Die groei zal heel gestaag verlopen, want we willen natuurlijk wel blijven vasthouden aan de kwaliteit, kleinschaligheid en vakmanschap die men van beide bedrijven gewend is. Zo kunnen wij als verbindende factor alle betrokken partijen bij elkaar brengen, zodat we gezamenlijk tot een oplossing komen die voor alle partijen goed voelt. Dit is de manier waarop ik gewend ben te werken, zo werkt SMI, zo werkt Vanderwal & Joosten en zo zal de nieuwe letselpoot natuurlijk ook werken.”

Nathalie is voor eventuele vragen te bereiken onder [email protected]

Op de foto, van links naar rechts, een deel van het letselschadeteam van Vanderwal & Joosten, te weten senior personenschade-expert Nathalie van Beek, medisch toedrachtonderzoeker Maaike Nuiten en senior personenschade-expert Martin Vulker. (Fotografie Raphaël Drent)You may also like...