Veiligheid woningen van corporaties verbetert

Huurders voelen zich steeds veiliger in hun corporatiewoningen, zo blijkt uit onderzoek van USP. Het Politie Keurmerk Veilig Wonen en de in nieuwbouw aangebrachte inbraak werende middelen, vormen de belangrijkste verklaring voor deze toename in veiligheid.

Onderzoek: de Bewoners Scan 1999-2009
De Bewoners Scan van USP Marketing Consultancy is een huurders tevredenheidsonderzoek waar jaarlijks gemiddeld 50 corporaties aan meedoen.

Tevredenheid over inbraak veiligheid
In 1990 beoordeelde de gemiddelde huurder de inbraakveiligheid van de woning met een 6,5. Anno 2009 is dit cijfer gestegen tot een 7,1.

Verklaring
De grotere veiligheid wordt verklaard door het Bouwbesluit in 1999, waarin afgesproken is dat nieuwbouw woningen van inbraakwerende middelen voorzien zullen worden.
Ook het beleid van corporaties om zowel nieuwbouw als bestaande bouw te beveiligen op het niveau van het Politie Keurmerk Veilig Wonen, draagt bij aan de hogere veiligheidsscores.
Het veiligheidsniveau van dit keurmerk komt overeen met een vermindering van de kans op inbraak met 90%.

Verschillen
Opvallend is dat samenwonenden/gehuwden of eenoudergezinnen met kinderen een lagere score (6,7 resp. 6,5) voor inbraakveiligheid geven dan alleenstaanden of samenwonenden/gehuwden zonder kinderen (7,1 resp. 7,4).

Ook jongeren en de lagere inkomens geven een lagere score voor inbraakveiligheid: 6,7.

Een mogelijke verklaring voor deze verschillen is dat de minder financieel krachtige huurders veelal de goedkopere woningen betrekken, die relatief minder veilig zijn.

Effecten van de leefbaarheidproblematiek
Vooral in de grote steden speelt de leefbaarheidproblematiek een grote rol. Stedelijke corporaties zijn dan ook eerder beveiligingsbeleid gaan ontwikkelen dan niet-stedelijke corporaties.
De tevredenheid over de inbraakveiligheid van de woningen is dan ook het eerst toegenomen onder de huurders van stedelijke corporaties.

Bron: bericht op Huureenwoning.info, 13 oktober 2009

Post op www.klantinteractiekenniscentrum.nl
Op het kenniscentrum zijn tevens gerelateerde items geplaatst.  


You may also like...