Veld Vol Voedsel

Zó waardevol en zo nodig!

In het voorjaar van 2022 ontving Maria een Veld Vol Voedsel pakket, met hierin verschillende groentezaden en pootaardappels. Wat was ze er blij mee. Toen we haar in het najaar bezochten liet ze ons met trots de grote rode bieten zien. De oogst was heel goed geweest, zodat ze meer dan voldoende voedsel had om de winter door te komen. Dat was voor Maria een enorme zorg minder.

Door de enorme prijsstijgingen zijn op het platteland van Albanië, Armenië en Moldavië veel gezinnen in de problemen gekomen. Veel gezinnen die zich voor de crisis nog net konden redden, zijn in armoede beland, met als gevolg grote spanningen en zorgen omdat er te weinig geld voor voedsel is. Veel gezinnen zijn de wanhoop nabij!

Om deze gezinnen in nood te helpen, geeft Mensenkinderen hen een Veld Vol Voedsel pakket. Dit pakket bevat verschillende groentezaden en één of twee zakken pootaardappels; afhankelijk van wat ze nodig hebben. Hiermee kunnen de gezinnen hun eigen voedsel verbouwen. Van de opbrengst kan een gezin met vier kinderen meer dan een jaar leven!

Zo’n Veld Vol Voedsel pakket is voor hen zó waardevol en nu meer dan ooit nodig! Help één of meerdere gezinnen in hun strijd tegen de voortdurende honger. Een arm gezin heeft al een jaar lang te eten voor slechts € 25,-. Een kleine gift leidt tot een grote oogst! Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Voor meer informatie: www.mensenkinderen.nl

Informatie over Mensenkinderen

Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding. Mensenkinderen is in navolging van Jezus Christus (Mattheus 9: 35-36) bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië en Moldavië en wil hulp bieden door mensen in Nederland bewust te maken van de grote nood en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden door de Blijde Boodschap en barmhartige daden. [einde persbericht]You may also like...