Verbetering positie whiplash slachtoffers

Slachtoffers van whiplashletsel worden van oudsher bepaald niet voldoende serieus genomen door verzekeringmaatschappijen die tot vergoeding van letselschade worden geroepen. Veelal wordt het slachtoffer niet geloofd en wordt gesteld dat het letsel er niet is of dat het letsel door andere factoren dan een verkeersongeval is ontstaan. Dit is een ontwikkeling die niet alleen onnodig kwetsend is voor het slachtoffer, maar eveneens een reïntegratie van een arbeidsongeschikt slachtoffer bepaald niet ten goede komt.

Sinds kort is een expiriment van start gegaan waarbij de nadruk wordt gelegd op een zo voorspoedig mogelijke reïntegtratie en vergoeding van schade van het slachtoffer. Er wordt  - zowel door de verzekeraar als de juridisch adviseur van het slachtoffer dus niet meer gekozen voor het "conflictmodel." Dit is voor een verkeersslachtoffer met whiplash van groot belang, vandaar dat het Keurmerk Letselschadebureau Van der Toorn Personenschade (Voorburg en Ede) zich namens de Nederlandse whiplashslachtoffers aan dit expiriment heeft verbonden. Voor een slachtoffer met whiplash is de juridische bijstand volgens de Nederlandse wet overigens kosteloos.

Het expiriment is van start gegaan onder de naam Pandora. Wat er ook over deze naam gezegd kan worden, het expiriment zelf is in het belang van het slachtoffer met whiplash letsel. Wie meer over dit inititiatief wil weten, kan kijken op de website van Van der Toorn Personenschade, www.letsel.tv 


You may also like...