Vereniging Deltametropool organiseert bijeenkomst over bestuurlijke toekomst van Randstad: Jan Franssen & Maarten van Poelgeest over “de Randstad in het Regeerakkoord”

PERSBERICHT

24 januari 2010, Rotterdam

 

 

Vereniging Deltametropool organiseert bijeenkomst over bestuurlijke toekomst van Randstad:

 

 

Jan Franssen & Maarten van Poelgeest over

“de Randstadpassages in het Regeerakkoord”

 

 

Het Regeerakkoord bevat belangrijke voornemens voor de Randstad, zoals opschaling van de provincies en een infrastructuurautoriteit. Hoe verhouden deze voornemens zich onderling en hoe worden ze uitgewerkt? Hierover organiseert Vereniging Deltametropool op woensdag 2 februari 2011, 17:45u – 20:00u in het Concern Congres Centrum te Amsterdam een bijeenkomst.

 

De kabinetsformatie werd op 30 september afgesloten met een Regeerakkoord dat voor de Randstad belangrijke voornemens bevat: De provincies worden opgeschaald, de Ruimtelijke Ordening wordt grotendeels naar hen gedecentraliseerd, er komt één infrastructuurautoriteit voor de Randstad en de stadsgewesten worden opgeheven.

 

Velen vragen zich af hoe deze voornemens zich onderling verhouden en hoe ze zullen worden uitgewerkt:

-          is dit een herleving van de Randstad-gedachte of betekent het de definitieve opsplitsing van de Randstad in Noord en Zuid? En hoe leggen we dat uit in China en Brazilië?

-          wie gaat de daily urban systems beheren als de stadsregio’s wegvallen: moeten de grote steden opschalen naar agglomeratiegemeenten?

-          haalt een infrastructuurautoriteit het hart uit de provinciale taken en is een vervoersautoriteit een beter idee?

 

Als aftrap voor de discussie die hierover de komende maanden ongetwijfeld zal losbarsten organiseert Vereniging Deltametropool in samenwerking met gemeente Amsterdam een Randstad Oploop waar Jan Franssen (Commissaris van de Koningin Zuid-Holland) over deze kwesties zijn licht zal laten schijnen, Maarten van Poelgeest (wethouder RO Amsterdam) reageert.

 

 

Noot voor de redactie

Meer informatie

Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij ir. Paul Gerretsen 06-24737131 (agent) of drs. Duco Stadig 06 53 41 74 28 (voorzitter).

 

Uitnodiging en inschrijving

De uitnodiging, inschrijving en dit persbericht vindt u op http://www.deltametropool.nl/nl/ randstad_regeerakkoord. Woensdag 2 februari 2011, 17:45u – 20:00u. Concern Congres Centrum, Amsterdam. Inschrijven verplicht: [email protected] Leden hebben voorrang.

 

Vereniging Deltametropool

De onafhankelijke Vereniging Deltametropool is een brede publieke organisatie die zich inzet voor de duurzame ontwikkeling van de Randstad. In Vereniging Deltametropool komen het bedrijfsleven, publieke belangengroepen, onderzoeksinstellingen en overheden samen. Vereniging Deltametropool maakt het mogelijk te werken aan een maatschappelijk gedragen ontwerp van het grootstedelijk gebied van de Randstad, gericht op welzijn en welvaart en de versterking van haar internationale concurrentiepositie.

 

Meer informatie over de Vereniging vindt u op http://www.deltametropool.nl/nl/vereniging.

Een overzicht van de leden van de Vereniging vindt u op http://www.deltametropool.nl/nl/leden.

 

Vereniging Deltametropool

Groothandelsgebouw –unit E7.188, 3013AP Rotterdam

Postbus 2885, 2601 CW Delft

T 015 – 215 30 11

M 06 – 418 466 98

[email protected]

www.deltametropool.nl

 

You may also like...