Viering van de UN International Day of Peace

Over de gehele wereld vieren afdelingen van de Universal Peace Federation (UPF) de door de Verenigde Naties in 1981 ingestelde Internationale Dag van Vrede, die op 21 september wordt gehouden. UPF NL viert deze dag op donderdagavond 21 september 2023 in Amsterdam.  De VN geeft elk jaar het thema aan van de viering van de International Day of Peace: Actions for peace: Our ambition for the #GlobalGoals

Op de website van de United Nations wordt uitgelegd waar het thema voor staat: “Het thema van dit jaar is Actions for peace: Our ambition for the #GlobalGoals. Het is een oproep tot actie die onze individuele en collectieve verantwoordelijkheid erkent om vrede te bevorderen. Het bevorderen van vrede draagt bij aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en het bereiken van deze doelstellingen zal een cultuur van vrede voor iedereen creëren.

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres stelt: ‘Vrede is vandaag de dag meer dan ooit nodig. Oorlog en conflict ontketenen verwoesting, armoede en honger, en verdrijven tientallen miljoenen mensen uit hun huizen. Klimaatchaos is overal. En zelfs vreedzame landen worden gegrepen door gapende ongelijkheden en politieke polarisatie.’

De SDGs zijn bedoeld om ons dichter bij een meer vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenleving te brengen, vrij van angst en geweld. Maar zonder de steun en bijdrage van een breed scala aan actoren, waaronder de 1,2 miljard levende jongeren, zullen de doelstellingen niet worden bereikt. Wij nodigen u uit om u aan te sluiten bij de oproep van de Verenigde Naties om actie te ondernemen voor vrede: ongelijkheid bestrijden, actie ondernemen tegen klimaatverandering en mensenrechten bevorderen en beschermen.”

Willem Koetsier, secretaris UPF NL geeft de volgende toelichting op de viering donderdagavond aanstaande: “De oproep van de VN om ons opnieuw te herinneren aan de Sustainable Development Goals is van groot belang. Deze oproep staat echter wel in contrast met het feit dat een lid van de Veiligheidsraad van de VN een oorlog is begonnen. Daarom staat UPF NL bij de viering van de VN Vredesdag 2023 stil bij de vraag hoe de oorspronkelijke gedachte achter de oprichting van de VN als een instituut dat vrede zou bevorderen op basis van mensenrechten, dialoog en vredelievende omgang tussen landen, weer versterkt kan worden.” 

UPF Viering van de Internationale Dag van Vrede,

Wanneer: donderdagavond 21 september 2023, aanvang 19.00 uur

Waar: Scientology Chapel, Wibautstraat 112, 1091 GP, Amsterdam

Sprekers: 

Ineke Hilhorst (documentaire maker) die zal spreken over “Peace through Tolerance”

Ds Ari van Buuren, die als thema heeft: “De Vredesestafette- van Erasmus tot vandaag” 

Aanmelding via [email protected]You may also like...