Voedselpakketten

Kunt u mij helpen alstublieft?

Feodora is bijna 60 jaar. Ze heeft geen familie of kinderen. Ze is 16 jaar getrouwd geweest. Toen haar man overleed heeft haar schoonzus haar uit huis gegooid. Sindsdien woont ze in een verlaten huis met maar één kamer. De deur is kapot en sommige ramen hebben geen glas meer maar zijn afgedicht met plastic. Feodora is volledig aangewezen op hulp van anderen, want werken kan ze niet omdat ze ziek is. ‘Kunt u mij helpen alstublieft?’  vraagt ze. Wat zal er van haar worden als niemand gehoor geeft aan haar roep om hulp..?

In Moldavië, maar ook in Albanië en Armenië zijn er talloze mensen als Feodora die aangewezen zijn op hulp van anderen. De oorlog in Oekraïne, de vele vluchtelingen, de energiecrisis en voedsel dat bijna dubbel zo duur is geworden hebben veel mensen in diepe armoede gestort.

Mensenkinderen ontvangt noodkreten van moeders die niet weten hoe ze hun kinderen moeten voeden, van ouderen van wie het pensioen net genoeg is om slechts voor een week eten te kunnen kopen. De situatie is schrijnend. Mensen worden wanhopig. En alle noodkreten eindigen met dezelfde indringende vraag: Help alstublieft!!

We zijn begaan met radeloze en kwetsbare mensen als Feodora en geven gehoor aan hun noodkreet. We bieden hulp zodat ze de komende winter door kunnen komen. We geven hen niet één maand, maar vier maanden lang (december t/m maart) een uitgebreid voedselpakket. Het is voor hen levensreddende hulp en geeft weer hoop.

Mensenkinderen richt zich met dit bericht rechtstreeks tot u en doet een beroep op uw warme hart voor mensen. Daarom vragen wij u vriendelijk: Zou u dit jaar één of meer voedselpakketten willen schenken? De arme mensen in Moldavië, Albanië en Armenië hebben onze hulp hard nodig!

Voor € 30,- geeft u een gezin in nood een voedselpakket. U bepaalt natuurlijk zelf of en in hoeverre u wilt helpen, maar elke donatie is welkom. Alvast heel hartelijk dank voor uw liefdevolle gift!

P.S. Eén pakket kost € 30,-.

De artikelen worden ter plaatse gekocht;  dat scheelt enorm veel transportkosten en  stimuleert de lokale economie. Wanneer mensen in de buurt van een grote winkel wonen, krijgen ze een winkelkaart, zodat ze voor een bepaald bedrag zelf de boodschappen kunnen kiezen.

Voor meer informatie: www.mensenkinderen.nl

Informatie over Mensenkinderen

Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding. Mensenkinderen is in navolging van Jezus Christus (Mattheus 9: 35-36) bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië en Moldavië en wil hulp bieden door mensen in Nederland bewust te maken van de grote nood en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden door de Blijde Boodschap en barmhartige daden. [einde persbericht]You may also like...