Vrijmetselarij Flevoland neemt weer nieuwe leden op

De vrijmetselaarsloge in Almere, Herrezen Land, neemt in 2010 weer leden op.De loge in Almere, die in 1995 werd opgericht, telt veertig actieve leden. Omdat voor de vrijmetselarij kwaliteit meer telt dan kwantiteit, worden ook dit jaar weer slechts enkele nieuwe leden opgenomen. Het lidmaatschap van de broederschap staat evenwel open voor elk vrij man van goede naam. De vrijmetselarij in Nederland is nauw verwant met de vrijmetselarij in Suriname, het Caraïbisch gebied en Zuid-Afrika. In lokale afdelingen, loges genoemd, werken in ons land zesduizend vrijmetselaren aan zichzelf en daarmee indirect aan een betere samenleving. De vrijmetselaar zoekt dàt wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een allen verbindende broederschap gestalte kan krijgen. Dit alles gebeurt in een sterk vriendschappelijke, leeftijdsoverstijgende omgeving met aandacht voor het intellectuele en het persoonlijke. De loge in Almere kenmerkt zich door grote verscheidenheid aan karakters, religies en maatschappelijke achtergronden. Van geïnteresseerden wordt verwacht dat zij zelf bij de loge aankloppen. Een aantal gesprekken met ervaren vrijmetselaren behoort tot de procedure die tot opname in de broederschap leidt. En hoewel de vrijmetselarij tot niets verplicht, blijven de meeste vrijmetselaren lid voor het leven.   Informatie kan worden ingewonnen via telefoonnummer 036-5451801 of een e-mail naar [email protected]  


You may also like...