Waarom de zilverprijs fors is achtergebleven ten opzichte van de goudprijs?

rnrnrn

We worden regelmatig om de oren geslagen met de boodschap dat zilver zwaar ondergewaardeerd is ten opzichte van goud. Daarbij wordt telkens verwezen naar de gold-to-silver ratio, die historisch gezien inderdaad laag staat. Die ratio staat momenteel rond 70 en geeft inderdaad aan dat de zilverprijs rijp zou kunnen zijn voor een inhaalbeweging. Maar daarbij is het belangrijk om eens van dichterbij de achtergronden van de gold-to-silver ratio te bekijken. Waarom de zilverprijs zwaar is achtergebleven ten opzichte van goud?, zo zou de vraag ook kunnen luiden.

rnrnrnrnrnrnrn

Op de eerste plaats is het een onmiskenbaar feit dat de ondergrond veel meer zilver bevat dan goud. Volgens betrouwbare schattingen zou er sprake zijn een factor 15, wat wil zeggen dat goud 15x zeldzamer is dan goud. Historisch gezien was goud gemiddeld dan ook 15x duurder dan zilver. Dat is honderden jaren lang zo geweest. Ook de productie van zilver overtreft ruimschoots die van goud. Vorig jaar haalden mijnbedrijven 27.579 ton zilver naar boven, ten opzichte van slechts 3.000 ton goud.

rn

Nick Laird van Sharelynx merkt daarbij op dat deze productiecijfers geenszins in verhouding staan tot de prijsevolutie. Momenteel is goud zowat 75x duurder dan zilver. Wat wil dat zeggen? Het zal duidelijk zijn dat de zilverprijs duidelijk achtergebleven is ten opzichte van de goudprijs. Laird spreekt van een “true price”, een prijs die Moeder Natuur heeft bepaald op basis van de aanwezigheid van beide metalen in de ondergrond. Op basis van die werkelijke prijs kan theoretisch de werkelijke waarde van één troy ounce zilver berekend worden.

rn

Op basis van de huidige goudprijs kan de ‘true price’ van zilver berekend worden op 85 dollar per troy ounce. Dat is echter de prijs uitgaande van de huidige situatie op de goudmarkt. Wanneer goud zich van zijn beste zijde laat zien, kan ook de zilvermarkt verder denken dan alleen maar het ophalen van de opgelopen achterstand. Het wachten is nu op de juiste katalysator die de zilverprijs in beweging kan brengen. Algemeen wordt aangenomen dat het bij een gold-to-silver ratio van 70 tot 80 interessant is om over te stappen van goud naar zilver. Dat moment lijkt nu dus te zijn aangebroken.

rn

Wilt u overgaan tot goud of zilver kopen of verkopen?
rnIn Europa kan u daarvoor terecht bij Europese GoudStandaard. Zij bieden alle mogelijke maten, gewichten en soorten goudbaren, zilverbaren, gouden munten en zilveren munten aan.
rnJe kan hun aanbod vinden op www.EuropeseGoudStandaard.com

rnrnrn  


You may also like...