Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2006


Dit is een origineel persbericht.

PERSBERICHT EMBARGO TOT 11 JANUARI 10.00 UUR


Aan: de financieel-economische redacties en vakpers

Van: de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen

Betreft: NVM-woningmarktcijfers vierde kwartaal 2006

Datum: Nieuwegein, donderdag 11 januari 2007


NVM: Betaalbaarheid woningen verder onder druk
Vierde kwartaal 10 procent meer verkopen t.o.v. derde kwartaal
In het vierde kwartaal van 2006 zijn er meer woningen te koop gekomen. Mede daardoor is het aantal verkopen 10% hoger dan in het derde kwartaal. Het aantal woningen verkocht door NVM-makelaars komt daarmee in 2006 voor het eerst uit boven de 150.000 grens. De gemiddelde verkochte woning in Nederland is in het vierde kwartaal van 2006 met 1,1%( De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft zijn voorlopig) in prijs gestegen ten opzichte van het derde kwartaal van 2006. De gemiddelde prijs van een koopwoning komt nu uit op 241.000 euro. Niettemin spreekt waarnemend voorzitter van de NVM, Wim van Kampen, zijn zorg uit over de afnemende betaalbaarheid van de woningen in 2007. 'Door de verwachte stijging van de huizenprijzen en de oplopende rente is een kritisch betaalbaarheidniveau bereikt, waardoor kopers minder makkelijk een huis kunnen kopen.'

Betaalbaarheid

De gemiddelde betaalbaarheid van koopwoningen is in het vierde kwartaal van 2006 gelijk gebleven. De prijsstijging op de markt werd gecompenseerd door de inkomensverbetering van de consument. In vergelijking met 2005 is de betaalbaarheid in 2006 flink gedaald door de stijgende rente en prijzen. In 2006 lag de 5-jaars hypotheekrente (incl NHG) gemiddeld op 4,3%, terwijl deze in 2005 een laagterecord boekte met 3,7%. De stand van de betaalbaarheid beweegt zich momenteel rond het langjarige gemiddelde. Voor 2007 wordt een verslechtering van de betaalbaarheid verwacht vooral als gevolg van een lichte stijging van de rente en een doorgaande stijging van de huizenprijzen.
NVM-Betaalbaarheidspercentage gemiddelde koopwoning 2006.Q4
. Eénverdiener Tweeverdiener
Starter (100% financiering) 76% 114%
Doorstromer (70% financiering) 105% 158%


NVM-Betaalbaarheidspercentage naar woningtype 2006.Q4
Woningtype Starters Doorstromers
. (100% financiering) (70% financiering)
. 1-verdiener 2-verdiener 1-verdiener 2-verdiener
Appartement (EUR 172.900) 103% 155% 141% 212%
Tussenwoning (EUR 210.000) 86% 129% 119% 179%
Hoekwoning (EUR 227.300) 80% 120% 110% 166%
2 onder 1 kap woning
(EUR 287.600) 64% 97% 90% 134%
Vrijstaande woning
(EUR 407.300) 45% 68% 64% 96%
totaal (EUR 241.000) 76% 114% 105% 158%


Maximaal hypotheekbedrag dat 1-verdiener starter kan financieren 2006.Q4
Eénverdiener Bruto Bruto Maximale
Starter inkomen inkomen betaalbare
. Per maand per jaar woningprijs
. (afgerond op EUR 1000)
Beneden modaal EUR 2.000 EUR 24.000 EUR 139.000
Modaal EUR 2.500 EUR 30.000 EUR 179.000
Boven modaal EUR 3.000 EUR 36.000 EUR 218.000


Prijsstijging verschillende woningtypen

De stijging van de prijs geeft voor alle typen woningen een iets ander beeld. De prijsstijgingen wijken bijna allemaal af van het gemiddelde van 1,1%. De prijs van de gemiddelde tussenwoning steeg met 1,4%, de prijs van de gemiddelde hoekwoning steeg met 0,3%, de gemiddelde twee-onder-een-kapwoning steeg 1,4% in prijs, de gemiddelde vrijstaande woning werd 0,6% duurder en de prijs van het gemiddelde appartement nam met 1,1% toe. De prijsstijging per vierkante meter (m2) verschilt per regio. De prijzen per m2 stijgen in het Zuiden en het Oosten meer dan gemiddeld (respectievelijk 1,4% en 1,5% tegenover 0,8 % gemiddeld). In het Noorden daalt de prijs per m2 met 1,5%.
Over heel 2006 stijgt de prijs van de gemiddelde verkochte woning met 3,7%. De prijsstijging is lager dan in 2005 (5,1% ) maar hoger dan in 2004 (3,0%). Het aantal verkopen in 2006 is bijna 3 procent hoger dan in 2005. Daarmee komt het aantal verkochte woningen via NVM makelaars in 2006 voor het eerst boven de 150.000 grens. Het totale bedrag, gemoeid met de verkoop van bestaande woningen in 2006, is bijna 9% hoger dan in 2005. Dit na een stijging van 13% in 2005 ten opzichte van 2004. Het aantal nieuw te koop komende woningen neemt net als in het tweede kwartaal toe. Het aantal nieuw te koop komende woningen ten opzichte van het aantal te koop staande woningen stijgt naar 64% en is daarmee hoger dan in het vorige kwartaal (56%).

Verwachting voor 2007
Bij een lichte stijging van de rente en een verwachte economische groei van 3% op jaarbasis wordt een stijging van de gemiddelde woningprijs met een percentage van 5% verwacht, 1 procentpunt hoger dan de bijna 4% prijsstijging in 2006.

Brief NVM aan informateur
Met het oog op de formatie van een nieuw kabinet heeft de NVM de informateur een brief gestuurd waarin de informateur wordt verzocht om 'uiterst behoedzaam te opereren op het dossier hypotheekrenteaftrek en te bevorderen dat er geen onomkeerbare en ondoordachte besluiten worden genomen.' De NVM sluit zich volledig aan bij het middellange termijnadvies van de Sociaal Economische Raad (SER), waarin wordt geadviseerd om de hypotheekrenteaftrek de komende periode ongemoeid te laten. Net als de SER is de NVM van mening dat dit onderwerp in de context van het gehele woondossier moet worden bezien: Van starterswoningen tot overdrachtsbelasting en van huurwaardeforfait tot en met de doorstroming op de markt. De NVM zou het toejuichen als een nieuw kabinet in het regeerakkoord de intentie uitspreekt om het woondossier de komende bewindsperiode in zijn totale omvang nader uit te werken.
Dat de Nederlandse woningmarkt verbetering behoeft, is zonder twijfel. Beter functioneren van de woningmarkt is wenselijk, zowel in de koop- als in de huursector. NVM sluit zich graag aan bij de buitengewoon hoogleraar Johan Conijn (Amsterdam School of Real Estate) die zijn oratie 'Dansen op de vulkaan' afsluit met de volgende woorden: 'Hoe langer het uitstel duurt, des te lastiger wordt het om de woningmarkt weer goed te laten functioneren. De samenhang en de volgorde van maatregelen dienen op een goed inzicht in het functioneren van de woningmarkt gebaseerd te zijn. Een betere marktwerking in de huursector is alleen dan te realiseren als tevens een vermindering van de fiscale bevoordeling in de koopsector plaatsvindt. Het aanpassingsproces dient in beide sectoren simultaan te worden ingezet. Een hoge mate van geleidelijkheid is hierbij noodzakelijk vanwege de grote financiële belangen die voor veel partijen verbonden zijn aan de huidige situatie.'
De NVM pleit ervoor om een breed samengestelde commissie samen te stellen die de op slot zittende woningmarkt structureel gaat onderzoeken. Leidraad hierbij moet zijn dat er een verbetering van de verhouding tussen vraag en aanbod op de woningmarkt totstandkomt. Ook moet een gematigder prijsontwikkeling worden bevorderd zodat eenverdienende starters gemakkelijker kunnen toetreden tot de markt. Dat dit nu moeilijk is illustreert onderstaand kaartje van Nederland. Het geeft een beeld van de regio's waar eenverdienende starters afhankelijk van hun inkomen terecht kunnen voor een tussenwoning. In een groot deel van de regio's in het Westen van het land is de gemiddelde tussenwoning zelfs voor een eenverdienende starter met een inkomen dat 20% boven modaal ligt niet betaalbaar (zie kaartje Nederland hieronder).

NVM als A-merk
De NVM gaat het komende jaar door om zich als A-merk verder te positioneren. Verdere verbetering van de kwaliteit staat daarbij voorop. Makelaars die niet aan de geformuleerde kwaliteitscriteria kunnen voldoen, worden als lid uitgesloten. De NVM heeft in 2006 twintig makelaars geroyeerd, omdat ze niet aan de opleidingseisen voldeden. De makelaars mogen zich geen NVM'er meer noemen en hun woningen ook niet meer op de website Funda aanbieden.

Dat in 2006 een relatief groot aantal leden is geroyeerd, heeft te maken met de oprichting van het vastgoedcertificaat in 2001. In dat jaar is de grootste groep makelaars toegestroomd. Na vijf jaar vindt de hercertificatie plaats. Een NVM makelaar moet de verplichte bijscholingscursussen hebben gevolgd en de examens hebben gehaald. Ondanks herhaalde oproepen hebben twintig leden daaraan geen gehoor gegeven en zijn dus geroyeerd.

De NVM vindt de royering een teken van professionaliteit. Manager Communicatie Roeland Kimman: 'We zijn een A-merk en dat willen we blijven. Om die reden hebben we ook strengere opleidingseisen ingesteld. Dat is niet alleen in het belang van onze makelaars, maar vooral in het belang van de consumenten. Zo laten we zien dat de NVM streng toeziet op haar kwaliteit.' Inmiddels heeft zich het 4000ste NVM-lid aangemeld.

Noot voor de redactie:
Een volledig overzicht met alle cijfers en bijlagen van het vierde kwartaal van 2006 kunt u vinden op www.nvm.nl onder trefwoord: 'marktinformatie'. Voor interviewaanvragen met de heer W.J. van Kampen kunt u terecht bij de heer Roeland Kimman. Telefoon 030 60 85 185, fax 030 60 35 468, E mail: [email protected]

ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.
 

You may also like...