Zomerkamp, een zorgeloze tijd voor getraumatiseerde kinderen

Kinderen in Armenië en Nagorno-Karabach hebben het afgelopen jaar vreselijke dingen meegemaakt. Eerst was er corona, waardoor ze niet naar school konden. Daarna was er eind 2020 die vreselijke oorlog met Azerbeidzjan.

Duizenden kinderen werden uit hun vertrouwde omgeving weggerukt; samen met hun ouders moesten ze halsoverkop vluchten naar Armenië om hun leven te redden. Alles moesten ze achterlaten: huis, kleding, speelgoed en huisdieren. Veel kinderen raakten hun vriendjes kwijt omdat de vluchtende gezinnen over heel Armenië verspreid werden. 

Veel kinderen hebben hun vader en broers in het oorlogsgeweld verloren. Andere kinderen zagen vader of broer gewond of gehandicapt van het front terugkeren. Gezinnen zijn ontheemd en worden getekend door groot verdriet. Ze moeten hun leven weer van de grond af opbouwen en zijn daarbij afhankelijk van anderen. Het is vreselijk traumatisch als je dit als kind allemaal moet meemaken.

Juist daarom wil Mensenkinderen deze kinderen in Armenië helpen en hen even uit de sombere en depressieve sfeer halen. Het is ons doel om voor minimaal 1.500 kinderen speciale zomerkampen te organiseren; corona-proof. Tijdens het zomerkamp krijgen de kinderen goed en gezond voedsel, er worden spelletjes gedaan, geknutseld, gezongen, er worden Bijbelverhalen verteld en ze worden begeleid door kinderpsychologen. De kinderen zijn weg uit de dagelijkse misère en kunnen weer even zorgeloos kind zijn: met elkaar lachen, spelen en nieuwe vriendjes maken.

Deze onschuldige kinderen hebben het zo hard nodig en hebben het zo verdiend. Help mee en geef een kind een onvergetelijk vakantiekamp in de zomer.

Alvast hartelijk dank voor uw liefdevolle betrokkenheid en steun!

Voor meer informatie: www.mensenkinderen.nl

Informatie over Mensenkinderen

Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding. Mensenkinderen is in navolging van Jezus Christus (Mattheus 9: 35-36) bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië en Moldavië en wil hulp bieden door mensen in Nederland bewust te maken van de grote nood en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden door de Blijde Boodschap en barmhartige daden.

 You may also like...