Zorginnovatie niet lucratief voor ziekenhuis


Dit is een origineel persbericht.

Amsterdam, 30 november 2006

Zorginnovatie niet lucratief voor ziekenhuis

Ziekenhuizen die een mammapoli hebben geïntroduceerd leiden daarop verlies. Dit terwijl een mammapoli leidt tot betere zorg voor vrouwen met een verdenking van borstkanker. Dit blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het CVZ.

Doel van de mammapoli is de wachttijden voor vrouwen met een verdenking van borstkanker te verkorten en de diagnostiek te verbeteren. De wachttijden worden verkort door bijvoorbeeld het reserveren van polikliniekplaatsen en diagnostische onderzoeken en het reserveren van operatiekamercapaciteit voor vrouwen met een verdenking van borstkanker. Uitgebreidere diagnostiek gebeurt door het gebruik van specifieke diagnostische methodieken en door het structureel inzetten van multidisciplinaire expertise. Als gevolg van betere diagnostiek zijn is het minder vaak nodig vrouwen voor een tweede keer te opereren.

Het onderzoek is uitgevoerd in twee ziekenhuizen met een mammapoli; het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn en ziekenhuis Rivierenland in Tiel. In die twee ziekenhuizen is gekeken naar de kosten en baten van de invoering van de mammapoli voor het ziekenhuis. In beide ziekenhuizen bleek het project financieel nadelig voor het ziekenhuis. Dit kwam doordat de inkomsten van het ziekenhuis daalden doordat vrouwen minder vaak geopereerd werden. Het ziekenhuis krijgt in de huidige financieringsmethodiek per operatie een vergoeding.

Bij overgang op de zogenaamde DBC systematiek (Diagnose Behandel Combinatie) zou het ziekenhuis wel baat hebben bij invoering van de mammapoli. In dat geval krijgt het ziekenhuis niet een bedrag voor een operatie maar een bedrag voor het genezen van een vrouw met borstkanker. Het ziekenhuis zou dan hetzelfde bedrag krijgen voor een vrouw die twee keer geopereerd wordt als voor een vrouw die één keer geopereerd wordt. Het verminderen van het aantal tweede operaties zou dan geen inkomstendaling betekenen voor het ziekenhuis.

Noot voor de redactie:
Het onderzoek De Mammapoli Doorgelicht is downloadbaar via de website van SEO Economisch Onderzoek: www.seo.nl. Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lucy Kok, 020-5251635 of per email: [email protected]


ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.
 

You may also like...