Zwaardere selectie de trend 2014 voor toezichthoudend Nederland

rn

Inspelen op snelle veranderingen wordt grootste uitdaging

rn

 

rn

Amsterdam, 14 januari 2014 – Toezichthoudend Nederland vindt het hanteren van een zwaardere selectie op inhoud en integriteit bij het werven van nieuwe commissarissen, toezichthouders en raad van adviesleden de belangrijkste trend van 2014 binnen hun vakgebied. Van de 133 respondenten wijst 66 procent dit aan als voornaamste tendens voor het komende jaar. Dat blijkt uit onderzoek van PMP Supervisor, het online platform voor vraag en aanbod van commissarissen, toezichthouders en raad van adviesleden in Nederland. Niet alleen het selectieproces wordt een belangrijk topic, ook de toenemende onafhankelijkheid van de toezichthouders zal niet onaangeroerd blijven. Nog eens 23 procent denkt dat de maatschappelijke erkenning van het belang van commissarissen, toezichthouders en raad van adviesleden een trend zal zijn in 2014.

rn

 

rn

Binnen het onderzoek is ook aandacht besteed aan de belangrijkste uitdagingen voor 2014. Respondenten geven aan dat het blijven inspelen op steeds sneller gaande veranderingen een groot aandachtspunt wordt. Ook een verdere professionalisering van de raden (11%) en het behouden van de juiste balans tussen betrokkenheid/ondersteuning en afstand/onafhankelijkheid (11%) zijn zaken waar de commissaris, toezichthouder en het raad van advieslid zich verder in wil ontwikkelen. Opvallend is dat deze laatste uitdaging volgens hen tevens het belangrijkste leerpunt was uit 2013.

rn

 

rn

Terugkijken op 2013

rn

Niet alleen het behouden van de juiste balans is het afgelopen jaar een eyeopener geweest. Toezichthoudend Nederland gaf ook het grote belang van kennis(deling) en goede informatievergaring aan (9%), net als het altijd kritisch en alert blijven (8%). Als er gevraagd wordt aan de respondenten of hun functies het afgelopen jaar zwaarder waren dan voorheen, blijkt het grootste deel hiermee in te stemmen (64%). Ruim 30 procent geeft aan dat de economische omstandigheden hiervoor de belangrijkste reden waren. De economie legde zware druk op de organisaties, waardoor extra strategische aandacht vanuit het toezichthoudende orgaan nodig was.

rn

 

rnGerben van der Werf, algemeen directeur van PMP Supervisor, reageert op de onderzoeksresultaten: “Het is goed om te zien dat een zwaardere selectie op inhoud en integriteit de aandacht heeft van commissarissen, toezichthouders en raad van adviesleden. Zeker als ik kijk naar de komende uitdagingen, zoals het inspelen op de snelle veranderingen. Het is daarom belangrijk dat de juiste personen met de juiste kennis en kunde op de juiste plek terecht komen. Dit geldt natuurlijk voor iedere beroepsgroep, maar aangezien het toezichthoudend orgaan van een organisatie belast is met een zeer grote verantwoordelijkheid, is een gedegen selectie hier extra belangrijk.”
rn
rn  

You may also like...