AFM waarschuwt tegen Imperial Trust LLC


Dit is een origineel persbericht.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van effectendiensten door Imperial Trust LLC.

Imperial Trust LLC biedt in Nederland effectendiensten aan zonder dat zij daartoe beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt. De AFM heeft een klacht ontvangen van een persoon die in Nederland door Imperial Trust LLC telefonisch is benaderd.

Het aanbieden in Nederland van effectendiensten zonder dat een instelling beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt is een overtreding van artikel 7, eerste lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995). Deze openbare kennisgeving geschiedt met toepassing van artikel 48n, eerste lid, onder c, Wte 1995 j artikel 48s Wte 1995. In laatstgenoemd artikel is bepaald dat aan een overtreder geen waarborgen geboden hoeven te worden indien deze geen bekend adres heeft of zijn identiteit verhult.

De AFM raadt beleggers die met een instelling of persoon zaken wil doen aan, vóóraf op de website van de AFM in het Instellingenregister voor effectendiensten te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland effectendiensten mag aanbieden of verrichten. De AFM adviseert beleggers tevens dringend om vooraf de waarschuwingslijsten te raadplegen. Op www.afm.nl/waarschuwingslijsten toont de AFM drie waarschuwingslijsten: (1) instellingen die zonder vergunning opereren, (2) instellingen die geen prospectus hebben en (3) instellingen waartegen buitenlandse toezichthouders hebben gewaarschuwd. Beleggers kunnen voor vragen of klachten ook contact opnemen met de Toezichtslijn van de AFM: 0900- 5400 540 (0,35 euro per gesprek).

Voor meer informatie: persvoorlichting AFM, tel. 020-5535200.

ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.
 

You may also like...