AmiTV -voorheen MegaJobsTV- presenteert zich


Dit is een origineel persbericht.

Themazender rond werk, loopbaan en opleiding klaar voor breed programma-aanbod

BAARN, 20061106 --
In mei kondigde MegaJobsTV een tv-zender aan over werk, loopbaan en opleiding. Sindsdien werd overlegd met kabelexploitanten en participanten. Ook werd intensief gewerkt aan vele programma's die een dagelijkse 24-uurs uitzending mogelijk maken. Op www.amitv.nl is een promo-filmpje te zien over wat men kan verwachten, alsmede een aflevering van de talkshow Studio E&W. In de afgelopen maanden bleek de aanvankelijk beoogde zendernaam verwarrend te werken, m.n. omdat de indruk ontstond dat op deze tv-zender 'jobs' centraal zouden staan, terwijl de werkelijkheid alles behalve 'vacature-tv' is. Vandaar de naamswijziging naar AmiTV, waarin zowel Arbeidsmarktinformatie, als Arbeidsmarkt-interactief te herkennen zijn.

De gesprekken met de kabelexploitanten verlopen voorspoedig en AmiTV zal naar verwachting binnen korte tijd worden opgenomen in de digitale zenderpakketten van meerdere aanbieders. AmiTV zal daarbij haar programma's aan het publiek aanbieden, terwijl via een zgn. 'tickertape' onderin beeld actuele vacatures worden getoond. De uitgebreide vacature-informatie is dan via www.amitv.nl op te vragen. Bovendien maakt dit digitale kanaal binnen afzienbare tijd de mogelijkheid waar dat het vacature-aanbod naar regio gedifferentieerd gaat worden.

Tot de vele programma's die werden en worden opgenomen, behoren -naast Het Werkjournaal, In Dialoog, De Regioreportage en de vele bedrijfreportages ook de televisieserie MKB-café en de talkshowserie Studio E&W, over bedrijvig Nederland. Van deze laatste programma-serie werd een aflevering van circa 40 minuten integraal online geplaatst. In deze aflevering spreken gastheren Loek Wijchers (vennoot Holland Consulting Group) en Eric Bremer (directeur YellowMind bv) met o.a. Jaap Jongejan, voorzitter van de CNV Bedrijvenbond, alsmede met netwerkcommunicatieadviseur Irene van Gent en met Esther Rottier, eigenaresse van een keten kapsalons. Bovendien is Prof. Dr. Felix Janszen te gast met o.m. een gesproken column op het gebied van zijn vakgebied Innovatie.

Op verzoek van het bestuur van de Stichting MegaJobsTV schreef het Commissariaat van de Media de uitzendconcessie voor het tv-zendstation over op AmiTV. Deze naam doet meer recht aan het zenderthema werk, loopbaan en opleiding, terwijl ook verwarring met de vacaturesite MegaJobs voorkomen wordt.


Over de Stichting MegaJobsTV en AmiTV

De Stichting MegaJobsTV verwierf dit jaar een 5-jarige concessie van het Commissariaat van de Media voor themauitzendingen op televisie en radio, onder de zendernaam AmiTV.
AmiTV beoogt burgers voor te lichten en te informeren over de mogelijkheden zich te ontplooien in werk en loopbaan, door opleiding en ontwikkeling. AmiTV wil dit doen door een breed en gevarieerd informatieaanbod met oog voor alle facetten van de arbeidsmarkt; branches, regio's, beroepscategorieën en opleiding.Noot voor redacties:
niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Stichting MegaJobsTV, Eric Bremer, Arjan van 't Hof
E-mail: [email protected]
Telefoon: 035 548 60 90


ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.
 


You may also like...