Een goed hoortoestel komt niet langer meer alleen uit de winkel

 EINDHOVEN, 20150714 -- De afgelopen decennia hebben ketens van hoortoestellen hard kunnen groeien. In Nederland waren er in 2013 nog ongeveer 1.200 locaties waar een slechthorende terecht kon voor hoortoestellen en service. De grote ketens zijn inmiddels de fysieke locaties aan het afbouwen en richten zich op specialistische centra, servicepunten en levering aan huis. 
rn
rnUit een recent onafhankelijk klantwaarderingsonderzoek blijkt dat de hoogste tevredenheidsscores inmiddels worden behaald door een audiciensbedrijf dat alleen maar gebruik maakt van audiciens die aan huis komen om hoortoestellen aan te meten. Dit leidt niet alleen tot een verbetering van het tevredenheidscijfer, maar ook tot een snellere dienst. Gemiddeld moet een slechthorende vijf keer naar de winkel terug om tevreden te zijn met de aanpassing, bij een huisbezoek kan dit vaak in twee tot drie keer. Dit komt met name doordat geluiden van bijvoorbeeld de televisie, de klok, huisgenoten maar ook het verkeer direct kunnen worden getest. Dat er geen andere klanten in de winkel wachten en men aan de eigen keukentafel wordt geholpen wordt ook als zeer prettig ervaren. 
rn
rnZorgverzekeraars CZ, Delta Lloyd en OHRA hebben de audicien aan huis, Tonen Audiologische Techniek uit Eindhoven, inmiddels als voorkeursleverancier opgenomen zodat verzekerden meestal hun hoortoestellen volledig vergoed krijgen. 
rn
rnOok zorgverzekeraar Achmea voorziet een toekomst voor hoorzorg aan huis. In 2016 zal ook deze verzekeraar deze vorm van zorg, waar naar verwachting tot wel 35% van de verzekerden gebruik van gaat maken, apart inkopen. Er wordt door het afbouwen van de winkels en het leveren van hoorzorg aan huis een potentiele besparing gezien van 60 miljoen euro, waarvan de slechthorende via een lagere eigen bijdrage relatief het meeste van profiteert. 
rn
rnMeer informatie over vergoedingen en service van de audicien vindt u op: http://tonen-hoortechniek.nl/service-en-vergoeding/vergoeding-hoortoestellen   


You may also like...