Gebroken Haagse belofte: nieuw leenstelsel tóch slechter voor hypotheek

Pas afgestudeerden met een studieschuld uit het nieuwe leenstelsel komen lastiger aan een hypotheek dan mensen die gebruik maakten van de oude studiefinanciering. Toenmalig minister van Onderwijs Jet Bussemaker beloofde namens de regering VVD/PvdA bij de invoering in 2015 nog dat het leenstelsel een toekomstige hypotheek niet in de weg zou zitten.

Als dit collegejaar voorbij is, studeert de eerste lichting studenten af die valt onder het huidige leenstelsel. In 2015 werd de basisbeurs voor studenten afgeschaft.

Voor die tijd kregen studenten een studiefinanciering die na het behalen van een diploma werd kwijtgescholden, met de optie om bij te lenen. Sinds 2015 is de gehele studiefinanciering een lening die binnen 35 jaar moet worden afbetaald.

https://www.ikbenfrits.nl/blog/zwaar-weer-voor-starters-in-de-woningmarkt/

You may also like...