God laat niet los

God laat niet los Moldavië: Nederlanders zeggen niet meer betrokken te zijn bij één of andere geloofsgenootschap. Steeds meer kerken sluiten de deuren. Steeds meer Nederlanders raken er los van. Hoe anders is dat in Moldavië. Daar ‘kerken’ christenen aan huis. Zij hebben juist de wens een kerk te bouwen in hun dorp. Het zijn christenen die met moeite de touwtjes aan elkaar te knopen laat staan dat zij de volledige kosten van de bouw kunnen financieren. Mensenkinderen helpt kleine gemeenten omdat een praktiserende evangelische kerk in Woord en daad van essentieel belang is. Onmisbaar voor de veelal arme gezinnen die Moldavië rijk is. “De kerk zegt mij niets meer. Geloven kan ik ook wel zonder naar de kerk gaan. De kerk is niet meer van deze tijd.” Het zijn uitspraken van Nederlanders die vroeger getrouw naar de kerk gingen. Ze zeggen niet meer betrokken te zijn bij één of andere geloofsgenootschap. Nederland ontkerkelijkt met het gevolg dat veel kerkgenootschappen moeten fuseren. Kerken staan leeg, worden verkocht en krijgen een andere bestemming dan Godshuis. Steeds meer Nederlanders raken los van God maar gelukkig laat God niet de Nederlanders los. Hoe anders is dat in Moldavië. Daar ‘kerken’ christenen aan huis. Maar het kerken aan huis blijkt ook een hoge drempel voor een aantal mensen. Daarom is de wens om een kerk te bouwen groot. Iedereen moet zonder aarzeling naar de kerk gaan. In Moldavië is het een hele klus om vergunningen rond te krijgen voor de bouw van een evangelische kerk. De Orthodoxe kerk is de staatsgodsdienst van het land en het merendeel van de bevolking is nauw verbonden met deze machtige kerk. Zo ook de beslissers die de vergunningen moet afgeven om een kerk te mogen bouwen. Deze Orthodoxe kerk zit niet te wachten op kleine evangelische kerken. Dat God niet los laat wat zijn hand begon bewijst het getuigenis van Petru, inwoner van het dorp Panacesti, in Moldavië. “In 1995 zat ik in Roemenië in de gevangenis. Dit zorgde ervoor dat ik werkelijk tot God begon te schreeuwen en de Bijbel ging lezen. Ik begreep dat, ondanks dat ik onschuldig in de gevangenis zat, toch een zondaar ben. Daar in de gevangenis, ver van huis werd ik door God geroepen met de woorden uit Handelingen 26: 17-18. Ik dacht: “God waar stuurt U me heen? Ik zit in de gevangenis.” Maar drie dagen later werd ik vrijgelaten. Eenmaal thuis wilde ik gretig mijn geloof delen en heel snel werden mijn vrouw, mijn zuster en sommige vrienden gelovig.” Zo ontstond een kleine evangelische kerk in Panacesti. Een vurige wens van Petru was een kerk te bouwen in zijn woonplaats Panacesti. Deze wens was zo groot dat hij niet wilde wachten op de benodigde handtekeningen voor de bouw van de kerk. Creatief als hij is, heeft hij zelf een stuk grond gekocht en bouwt daar nu zijn ‘huis’ op. Beetje bij beetje begint het bouwwerk op een kerk te lijken. Onder de kerkzaal is de ruimte zover klaar dat de zondagse erediensten niet meer bij Petru thuis, maar in de kelder van de kerk in aanbouw gehouden worden. Er zijn meer evangelische gemeenten die een kerkgebouw in hun dorp willen realiseren. De christenen, die een minderheid vormen in het land hebben moeite om de touwtjes aan elkaar te knopen, laat staan dat zij de volledige kosten van de bouw kunnen financieren. Er is nog heel veel nodig voordat de kerk in Panacesti gebruiksklaar is. Mensenkinderen helpt kleine gemeenten omdat een praktiserende evangelische kerk in Woord en daad van essentieel belang is. Op zondag zijn er de erediensten en in de week de Bijbelstudies en dagopvang voor kinderen en ouderen. De kerk coördineert activiteiten zoals uit uitdelen van voedselpakketten, brandhout, schoolspullen en zadenpakketten. Onmisbaar voor de vele arme gezinnen die Moldavië rijk is.. Mensenkinderen is in navolging van Jezus Christus (Mattheüs 9: 35-36) bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië, Moldavië en Bulgarije en wil hulp bieden door mensen in Nederland bewust te maken van de grote nood en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden door de Blijde Boodschap en barmhartige daden.


You may also like...