Het Amerikaanse leger vecht tegen -śEnergie verslinders-ť

Dortmund / Baumholder. Aan energiebesparing, het zorgvuldig gebruik van energie en de beoogde verlaging van de consumptie ervan, hecht het Amerikaanse leger grote waarde, ook en vooral op internationaal niveau. Sinds 2007 heeft het een duidelijke strategie gevolgd met betrekking tot de bescherming van bronnen. Met betrekking tot het huidige “vijf-jarenplan” moet het Amerikaanse leger tot 2015 jaarlijks 3% elektriciteit, water en energie besparen. Op deze manier moeten zij de CO2-uitstoot van al hun basissen wereldwijd aanzienlijk verminderen. Een groot Duits-Amerikaans project tussen het Garnizoen van het Amerikaanse leger in Baumholder (Rijnland-Palts in Duitsland) en de pompspecialist Wilo SE laat zien welk indrukwekkend besparingspotentieel in elektriciteit en de bescherming van het klimaat mogelijk is wanneer veel oude pompen worden vervangen door de aller modernste pomptechniek.

rn

Het garnizoen wordt bewoond door in totaal 13.700 mensen, waarvan 4.300 soldaten. Het is inclusief diverse gebouwen op het militaire terrein met hoofdkantoren, keukens, ziekenhuizen en kantoren (ook een woonwijk met barakken, appartementen en utiliteitsgebouwen zoals scholen). De totale energievraag is 100 miljoen kWh per jaar, welke een kostenpost veroorzaakt van 125 miljoen euro. Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik is ongeveer 33 miljoen kWh, de elektriciteitskosten zijn ongeveer 3,3 miljoen euro.

rn

In het kader van de doorlopende energie- en waterbesparingsmaatregelen wordt het gebied, in ecologisch opzicht, al jaren geoptimaliseerd. Bijzonder hoge elektriciteitsbesparing wordt verwacht van het project dat startte in 2008: ongeveer 2.400 ongeregelde verwarmings- en tapwaterpompen van verschillende formaten en types worden vervangen door hoog rendementpompen of elektronisch geregelde droogloperpompen in stadsverwarming of grote verwarmingscircuits.

rn

Bij het vervangen van pompen voor de verdeling van warmte binnen de gebouwen worden veelal hr-pompen van het type “Wilo-Stratos” en “Wilo-Stratos PICO” gebruikt. Zij worden geïnstalleerd in plaats van de bestaande ongeregelde natloperpompen of verouderde geregelde modellen.

rn

Hoog rendementpompen voor verwarming, koeling, airconditioning en tapwatercirculatie hebben EC-motoren om elektriciteit te besparen en bieden een verdubbeling van de efficiëntie in vergelijking met elektronisch geregelde pompen met een conventionele aansturing. Door de automatische aanpassing van de pompcapaciteit aan de wisselende bedrijfstoestanden van het verwarmingssysteem zijn de elektriciteitskosten aanzienlijk verminderd in vergelijking met de standaard ongeregelde pompen. Zeker in deellastbedrijf, waarin de verwarmingspomp 98% van de tijd draait, vindt een duidelijk verlaging van het elektriciteitsverbruik plaats t.o.v. een ongeregelde pomp.

rn

Deze verouderde pompen verbruiken aanzienlijk meer energie en veroorzaken daardoor hoge kosten. Door deze pompen te vervangen door energiezuinige modellen met de nieuwste technologie is een besparing op de kosten tot wel 90% mogelijk, het betaalt zich zelfs terug als de reeds geïnstalleerde pomp nog goed werkt. Dit is de reden dat de leiding van het garnizoen en de medewerkers van Wilo een vervangingsstrategie ontwikkeld hebben. In een eerste stap werd de bestaande apparatuur geanalyseerd. Vervolgens leverde Wilo gedetailleerde berekeningen m.b.t. het besparingspotentieel voor elke oude pomp en ook de daaruit voortvloeiende CO2-besparing en bood uiteindelijk een duidelijke vervangingsaanbeveling. In alle pompcategorieën kon een overtuigend en economisch alternatief voor de bestaande “elektriciteitsverslinders” worden gevonden.

rn

Uiteindelijke werd een totale besparing van bijna 1,5 miljoen kWh per jaar vastgesteld als alle bestaande, inefficiënte pompen in het hele garnizoen worden vervangen door state-of-the-art technologie. Hierdoor kan elk jaar een emissie van 750 ton CO2 worden tegengegaan. Het vervangen van een grotere oude pomp van het type “Wilo-P 100/200” door een moderne elektronisch gestuurde “Wilo-Stratos 100/1-12” hr-pomp, levert een besparing van ongeveer 10.200 kWh per jaar. Dit komt overeen met het jaarlijkse energieverbruik van twee tot drie eengezinswoningen.

rn

Momenteel is al ruim 40 % van de pompen vervangen, niet alleen de pompen die stuk zijn maar ook, door het hoge besparingspotentieel, als voorzorgsmaatregel de perfect werkende pompen. In 2007 werd bijvoorbeeld al een 28 jarige subverdeler van de stadsverwarming gerenoveerd. Sindsdien verzorgen Wilo-pompen energie efficiënt warmte in 51 gebouwen.

rn

Vandaag de dag bespaart de nieuwe pomptechnologie al ongeveer 125.000 kWh elektriciteit per jaar. In 2015 moet de pompvervanging klaar zijn. Dit omvangrijke project van het Amerikaanse leger op het Baumholder-terrein, welke niet alleen bestaat uit de installatie van  hoog rendementpompen, maar ook  waterbesparing en het gebruik van energiebesparende armaturen werd bekroond met de milieuprijs van de federale staat Rijnland-Palts in juni 2010.

rn

De media van het Amerikaanse leger berichtte wereldwijd over dit succes en kreeg veel lovende kritiek. Intussen vroegen andere Amerikaanse basissen om meer gedetailleerde informatie en voortgangsrapporten van de geïnstalleerde pompen.

rn

Ook Wilo Nederland B.V. is in staat dergelijke projecten uit te voeren. Speciaal voor de energiebesparing hebben zij een Energy Consultant in dienst die langs komt en een globale standaard calculatie voor u maakt over het energiebesparingpotentieel. Daarna zal deze door middel van meten in de bestaande situatie en vervanging van een bestaande pomp u het waarheidsgetrouwe besparingspotentieel voorrekenen. Hiermee maken we 100% aantoonbaar wat de besparing in uw specifieke situatie is. Tevens wordt u dan ingelicht over de terugverdientijd van uw investering, welke in de meeste gevallen minder dan twee jaar is.

rn

Over Wilo:

rn

WILO SE met het hoofdkantoor in Dortmund, Duitsland, is een toonaangevende fabrikant van pompen en pompsystemen voor verwarming, koeling, airconditioningtechnologie, watervoorziening en vuilwaterafvoer. Sinds de oprichting in 1872 karakteriseren innovatieve concepten en hoog-rendement (HR)technologie het productengamma van het bedrijf. In 1928 werd ’s werelds eerste circulatiepomp ontwikkeld en gepatenteerd. Wilo is ook pionier in de ontwikkeling van elektronische pompen. Al in 2001 presenteerde Wilo ’s werelds eerste HR-pomp voor verwarming,- koeling,- en airconditioningtoepassingen. De product- en systeemoplossingen staan bekend om hun hoge productkwaliteit en consequente klantgerichtheid wat resulteert in ongeveer 20 patenten per jaar en zijn hierdoor nu al voorbereid op de strenge ErP-richtlijnen. Wilo wordt wereldwijd vertegenwoordigd door 60 dochterondernemingen en heeft meer dan 6.200 medewerkers in dienst. In 2010 was de omzet € 1.021,4 miljoen. De Nederlandse vestiging van Wilo is gehuisvest in Westzaan.

rn

Meer informatie:
rnhttp://www.wilo.nl/cps/rde/xchg/nl-nl/layout.xsl/3457.htm

 

You may also like...