Het GGZ West Noord-Brabant en de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra gaan, in samenwerking met Spryng, patiUnten door middel van SMS herinneren aan hun afspraak.

‘No Show!’. Een structureel probleem voor de zorgsector in ons land. Uit onderzoek is gebleken dat tussen de 5% en 10% van de gemaakte afspraken in Nederlandse zorginstellingen niet worden nagekomen. De kern van het probleem is dat consumenten en producenten van zorg geen prikkels voelen tot doelmatigheid en tot zinnig en zuinig gebruik van zorg.

 

GGZ West Noord-Brabant en de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra zijn innovatieve zorgaanbieders die, in samenwerking met Spryng, gaan werken met de ‘SMS-herinnering’.

 

De kracht van dit product schuilt in de eenvoud van het systeem. Een simpele ‘SMS-herinnering’ versturen voor de gemaakte afspraak maakt dat de ‘no-show’ sterk wordt geminimaliseerd. Door het ‘SMS-herinnering’ systeem in te zetten wordt het mogelijk  de ‘no-show’ terug te brengen met tenminste 59% en in sommige gevallen zelfs tot boven de 70%.

 

Los van het grote financiële rendement dat kan worden behaald, verhoogt het ‘SMS-herinnering’ systeem de bezettingsgraad van behandelruimtes, artsen en ander personeel enorm. Wachttijden en wachtlijsten worden hierdoor geminimaliseerd. Dit vertaalt zich vervolgens in een significante stijging van de jaarlijkse productie. Hierdoor kunnen er binnen de zorgsector jaarlijks honderden patiënten meer behandeld worden

 

Tevens verbetert de  telefonische bereikbaarheid van de zorginstelling door het gebruik van het ‘SMS-herinnering’ systeem. Het telefonisch verifiëren van informatie omtrent een afspraak behoort tot het verleden aangezien patiënten door middel van de afspraakherinneringen op de hoogte zijn gebracht van de afspraak, tijd, datum en locatie. De daling van het aantal vergeten afspraken zorgt er tevens voor dat er aanzienlijk minder nieuwe telefonische afspraken opnieuw moeten worden gemaakt.

 

Verder blijkt dat de patiënten die een  ‘SMS herinnering’ ontvangen dat als een bijzondere service van de zorginstelling ervaren en er hun waardering voor uitspreken.

 

De zorgsector moet innoveren om ook de komende decennia verzekerd te zijn van betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg.

Daarom is het gebruik van mobiele telefonie, bij het toegankelijker en efficiënter maken van gezondheidszorg in Nederland een must.

Surf voor meer informatie naar www.spryng.nl.

 


You may also like...