Kunstenaars Komen Samen In Het Bossche Makershuis

Het Bossche Makershuis

Het Bossche Makershuis heeft een aantal panden in Den Bosch voor makers uit alle 
creatieve beroepen geopend. Door verschillende disciplines onder één 
dak samen te brengen stimuleren we onderlinge samenwerking en 
versterking van het creatief ondernemerschap.
Het Bossche Makershuis wil kunstenaars betrekken bij de stad en de 
stad bij de kunstenaars.
Het Bossche Makershuis is maatschappelijk betrokken, zichtbaar en 
herkenbaar. Een open huis voor presentaties, projecten en 
ontmoetingen.
Het Bossche Makershuis is een culturele broedplaats en ook een 
"ambassade voor de kunsten" in de omgeving/wijk waarin het gevestigd 
is.

Wat het Bossche Makershuis doet, en wat het wil bereiken

Sinds twee jaar werken wij hard aan een infrastructuur waarbinnen de kunstenaar als cultureel ondernemer zou kunnen excelleren.
Om misverstanden op voorhand uit te sluiten: het Makershuis beperkt zich niet tot faciliteren of voorwaarden scheppen. Juist door zelf ook als initiator en producent actief te zijn, willen we een structurele bijdrage leveren aan de mentaliteitsverandering en verbetering van het culturele klimaat in onze stad. Zo wil het Bossche Makershuis de mest zijn op de zandgronden – een bodem die rijker is dan veel kunstenaars denken – en broei, groei en bloei door samenwerking bevorderen. Kortom: het Makershuis als tuinman in het culturele veld.

Stenen
Doel van het Makershuis moet zijn om creatieve beroepen en kunstdisciplines samen te brengen, waardoor een interessant cultuur broeinest ontstaat waarin ontmoeten, samenwerken, uitwisseling, kennisoverdracht en (nieuwe) initiatieven kunnen plaatsvinden en ontstaan, zonder dwang of daar toe afgesproken doelen en regels.
Het Bossche Makershuis zoekt naar panden in de stad die voor korte of lange tijd mogen worden ingericht als werkplek voor kunstenaars uit alle creatieve beroepen. Deze panden moeten gaan functioneren als ambassades voor de kunsten in de wijk. De opzet van deze panden is open en transparant. Er is ruimte voor presentatie en ontmoeting. Elk Makershuis houdt regelmatig open huis. Er worden projecten georganiseerd waar buurt en stad bij betrokken worden. Zo is het Makershuis een plek waar je kunstenaars kunt ontmoeten en aanspreken.
Momenteel beschikt het Bossche Makershuis, dank zij Bouwonderneming Heijmans en Woningcorporatie Zayaz en het professioneel beheer van de Atelierbeheerstichting, over twee panden: Nieuwstraat 24 en Copernicuslaan 80A. Hier zijn momenteel 40 kunstenaars werkzaam.

Meer weten?
Voor meer informatie verwijzen we naar onze website: www.hetbosschemakershuis.nl
 

 

You may also like...