‘LOVE HUNTERS’ Koppels ontmoeten elkaar anders dan vroeger…

Aan de vooravond van de Internationale Vrouwendag op 8 maart zijn amoureuze ontmoetingen om een wederhelft te vinden (dicht bij huis of in het buitenland) helemaal in. Berkeley International Belgium grijpt terug naar de goede oude 'koppelaarsters', zij het in een moderne versie met een heel gerichte en professionele spotting. Tussen liefdescoaching en romantische methoden in is er nog een combinatie van redeneren en intuïtie. Het geliefkoosde terrein van hooggeschoolde 'headhuntsters'. Berkeley International wordt in België gerund door drie vrouwen, maar beschikt over teams in de hele wereld, onder meer ook in Luxemburg, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Zij helpen ondernemers, kunstenaars en ervaren professionals van 25 tot 75 jaar in hun zoektocht naar de liefde. Een woordje uitleg.
    
Internationale 'headhuntsters'
We kennen al de headhunter in dienst van ondernemingen, de verleidingscoach, de huwelijksbureaus enzovoort. Maar sinds enige tijd is daar een vernieuwend beroep bijgekomen: de love hunter, of ‘private matchmaker’, begiftigd met een hoog niveau aan mensenkennis en emotionele intelligentie. Haar doel? Met professionele wervingsmethoden de wederhelft van haar klanten vinden. Het Belgische team van drie vrouwen kan zich dé referentie in België noemen dankzij hun internationale dimensie, en specifieke aanpak gekenmerkt door private begeleiding, ethiek, discretie en advies op maat.

Bovendien is dit al bijna 10 jaar de enige Belgische onderneming in haar private soort op de datingmarkt. Het Londense moederhuis bestaat zelfs meer dan 20 jaar. Berkeley Belgium bevordert gendergelijkheid door hetzelfde tarief te hanteren voor mannen en vrouwen. Want, zowel voor haar mannelijke als vrouwelijke leden, is net dit aspect essentieel, naast vanzelfsprekend het belang dat men hecht aan discretie en privaat maatwerk.
 Volgens het Belgische team zou een man meer op het fysieke gericht zijn dan een vrouw; het gaat hier om biologie...; ook al blijven ook de overige criteria voor hem belangrijk: haar persoonlijkheid, intelligentie en open blik op de wereld. Een vrouw daarentegen zal meer belang hechten aan charisma en sterke mannelijke persoonlijkheid.
Ook al draagt een vrouw veel verantwoordelijkheid in het maatschappelijk leven, eenmaal thuis wil ze zich bovenal geliefd en beschermd voelen.

"970 leden in België en 18.000 in Europa – waarvan 45% mannen en 55% vrouwen- besteden de zoektocht naar de liefde van hun leven uit aan Berkeley International. “Vaak om discretieredenen en omdat wij elke klant persoonlijk kennen en aanvoelen. Wij vervullen een vertrouwensrol waarbij de nadruk ligt op levensstandaard, waarden, opvoeding, en engagement. Wij dragen beroepsethiek in het hoogste vaandel, en gaan resultaatsgericht voor kwalitatieve matches. Ongeveer 75% van onze leden slaagt erin bij ons een levenspartner te vinden", vertelt Myriam Dassonville, CEO van Berkeley Belgium.
Uit de pandemie is de nieuwe trend van 'SLOW DATING' ontstaan

Met de pandemie is alles trager en authentieker dan ooit. Er is weer aandacht voor de essentie en het stellen van prioriteiten. ‘Slow dating’ draait om amoureuze ontmoetingen waarbij men de tijd neemt om de mogelijke partner langzaam te leren kennen. Minder kan meer zijn, voor zover het kwalitatieve, duurzame contact wordt gezocht. Hier kan een private matchmaker het verschil maken. Hier komt Berkeley op de voorgrond, als dienstverlener aan de exclusieve zijde van het dating-spectrum.

"We leven in een maatschappij waar overconsumptie heerst en algoritmes overal ons leven binnendringen, waar menselijke relaties eerder flexibel dan duurzaam worden en waar het sociale weefsel afbrokkelt. Net daarom stemt het mij trots en gelukkig dat ik de mens weer centraal kan stellen in de amoureuze ontmoeting. Elke dag bewonder ik de schoonheid van de menselijke complexiteit die geen enkel computersysteem ooit zal begrijpen", verklaart Marjorie Libourel, Private Matchmaker verantwoordelijk voor het Brussels Gewest.

We leven in een consumptiemaatschappij waarin alles snel moet gaan. Net daarom beantwoordt deze nieuwe trend aan een behoefte van alleenstaanden, die tijd willen maken voor een bevoorrechte ontmoeting.

Geruggensteund door zijn ervaring pleit Berkeley International voor duurzame liefde als voorwaarde om het geluk te vinden. Van een spontaan sociaal leven is nu even geen sprake, en de beperkingen door de pandemie duren al te lang. Ons liefdesleven mag niet zomaar in pauze blijven, daar is het leven te kort voor. Berkeley biedt een betrouwbaar kanaal dat de zoektijd beperkt en de kans op blijvende liefde aanzienlijk verhoogt.

Als gevestigde waarde kijkt Berkeley naar een beloftevolle toekomst.


You may also like...