PLAATS AAN EEN BELGISCH BEDRIJF IN DE VOORHOEDE VAN DIGITALE IDENTITEITSTECHNOLOGIE

Identiteit is een fundamenteel recht! In het digitale tijdperk en in deze COVID-19 periode, waarin de burger, in lockdown, voornamelijk alles online moet beheren, is het absoluut noodzakelijk de digitale identiteit van elke persoon te controleren en te beschermen. Het voorkomen van regelmatige identiteitsdiefstal en de commercialisering van persoonsgegevens zijn meer dan ooit belangrijke thema's. Elke maand zijn er in België gemiddeld 700 gevallen van identiteitsfraude naar aanleiding van een klacht. De laatste tien jaar is deze praktijk trouwens in opmars. Vervalste of gestolen documenten worden gebruikt om verschillende soorten misdrijven te plegen: illegale immigratie, sociale fraude of oplichting. Het kennen en beschermen van de burgers, dankzij beveiligde fysieke nationale identiteitsdocumenten tegen namaak en vervalsing, zijn dan ook onvermijdelijke kwesties. Semlex, een Belgisch bedrijf, heeft zijn expertise als leider in deze sector naar meer dan 30 landen gebracht. Een woordje uitleg.
 

   


Biometrie aan de top van de wereld!

Sommige landen hebben nog niet het geluk biometrische documenten te hebben. Daarom beschermt Semlex, dat de staten bijstaat bij de uitoefening van hun soevereiniteit (identiteitsdocumenten, grensbewaking), de identiteit van de burgers en geeft het hun de middelen om in alle veiligheid gebruik te maken van identiteitsgerelateerde diensten.

Bij de ontwikkeling van technologische oplossingen op basis van het ORBIS (Organisatie voor Biometrisch Identificatiesysteem) is de biometrische identiteit uniek omdat zij veilige en fraudebestendige gegevens oplevert die bevestigen dat de op het document geïdentificeerde persoon overeenstemt met de natuurlijke persoon die het document voorlegt. Dankzij de biometrie zijn er veel toepassingen en de informatie is waardevol voor zowel het individu als de gemeenschap. De identificatie van personen maakt het mogelijk de bestuursgebieden, de maatschappelijke vraagstukken en de daarmee samenhangende begrotingen vast te stellen.

Ter herinnering: biometrie is ontstaan uit vingerafdrukherkenning. Naarmate de technologie zich ontwikkelt, wordt gewerkt aan andere herkenningscriteria: algemene morfologie, de stem, de iris, het veneuze netwerk (van het oog, de handpalm, de vinger). De combinatie van verschillende soorten herkenning verhoogt de betrouwbaarheid van de identificatie. Semlex is er trots op een voorloper te zijn op dit gebied; het bedrijf heeft de Afrikaanse landen in staat gesteld te profiteren van deze sterke technologieën die in Europa aanwezig zijn. In een geglobaliseerde omgeving blijft de verstrekking van beveiligde documenten dus een troef voor Europa om vervalsing en fraude te voorkomen.


Het hebben van een identiteitsbewijs is een MUST evenals een grondrecht!

Voor de Belgen lijkt het een evidentie, voor de groeilanden is het dat allerminst... De toegang tot gezondheidszorg, tot de burgerlijke stand, tot stemrecht, tot het rijbewijs en nummerplaten, tot douanedocumenten evenals paspoorten, een visa, verblijfskaarten, enz. is essentieel. Daarom heeft elk kind - vanaf dat moment - zijn plaats op school. Dankzij de identiteitsdocumenten is het mogelijk de migratiebewegingen aan de grenzen maar ook binnen het land nauwkeuriger te beoordelen door de ontwikkeling van de verstedelijking of van een plattelandsbevolking op de voet te volgen. Op die manier is het mogelijk de waarschuwingssignalen van een mogelijke uittocht te volgen. De lijst van voordelen van een betrouwbaar identificatiesysteem is lang: een land in het bezit van een uitgebreid bevolkingsregister, een fraudebestendige identiteitskaart en nationale archieven werkt beter.

"Veilige identificatie- en authenticatiesystemen op basis van biometrie, veiligheidsoplossingen, officiële documenten, toegangscontrolediensten, enz. worden door ons bedrijf geïmplementeerd", zegt de nieuwe CEO sinds september 2020, Stephan Delforge.


Alle documenten worden geproduceerd in de veiligheidsdrukkerij, die documenten met een hoge toegevoegde waarde produceert voor meer dan 30 regeringen over de hele wereld. In bijna 30 jaar heeft Semlex een softwarepakket ontwikkeld dat bevolkingsgroepen beheert met behulp van geavanceerde technologieën zoals biometrie (vingerafdrukken, netvliesafdrukken, gezichtsherkenning) als middel om de identiteit van een persoon te certificeren.

Een nieuwe uitdaging voor Semlex...

De Semlex Groep werd geselecteerd voor de vernieuwing van de nationale identiteitskaarten voor de Republiek Ivoorkust. Het project loopt over een periode van 12 jaar. Het bedrijf zal identiteitsdocumenten leveren en de oplossingen die nodig zijn voor de vernieuwing van het nationale register van natuurlijke personen (RNPP): software, levering van terminals voor afgelegen locaties en de constructie van een officiële centrale site voor de productie van documenten van de vierde generatie. De biometrische kaarten zullen worden uitgerust met de nieuwste veilige druktechnieken en een contact- en contactloze (RFID) chip. In de hoofdstad is de bevolking - in 30 jaar - meer dan verdubbeld. De regering staat dus voor een grote uitdaging: de telling van de burgerbevolking, die het mogelijk zal maken de lijnen van haar bestuur uit te stippelen. Dit zal reële gevolgen hebben voor de belastingen, het onderwijs, de mobiliteit, de toegang tot de gezondheidszorg, alsook voor de uitbuiting van werknemers (met inbegrip van kinderen) met het oog op sociale bescherming. De identificatie van de inwoners via het nationale register zal voor de burgers met een nationaal nummer de toegang tot talrijke administratieve diensten en bijstand mogelijk maken.


Stephan Delforge, CEO, zegt: "De activiteiten van Semlex bestrijden vervalsing bij de burgerlijke stand, verkiezingen, de uitgifte van identiteitskaarten en fictieve tewerkstelling, alsook illegale tewerkstelling, misbruik van immigratie en terrorisme. In deze angstige tijden is het van het grootste belang de identiteit van de burgers veilig te stellen".

www.semlex.com

  


You may also like...