Macroscoop : Onder de microscoop

Onder de microscoop

Beleggers volgen nog wel elke dag met argusogen het aantal nieuwe besmettingen en sterfgevallen, maar stilaan verschuift de aandacht van de medische situatie en het virus an sich naar de economische gevolgen van de pandemie. Maar de afgelopen dagen werden ze eraan herinnerd dat de grote onbekende bij de aanpak van de pandemie precies die medische factor is en dat die een grote invloed kan hebben op de economische scenario's voor de komende maanden.

Volgens verschillende onderzoeken is het helemaal niet zeker dat besmette personen blijvende immuniteit ontwikkelen. Dat de antilichamen die zij aanmaken hen op korte termijn een stevige bescherming bieden staat vast, maar hoelang die blijft duren is onzeker. Dat maakt het des te belangrijker om snel een vaccin klaar te hebben als we willen voorkomen dat de pandemie elk jaar opnieuw de kop opsteekt. Op korte termijn dreigt zich alvast een tweede golf voor te doen. Nadat eind maart al nieuwe gevallen waren opgedoken in de Chinese provincie Henan, waardoor het district Jia in quarantaine werd geplaatst, en vervolgens besmettingen opdoken in Beijing, krijgt nu Singapore een tweede, nog grotere en snellere golf van besmettingen te verwerken. Dat schept het doembeeld dat de pandemie opnieuw aan kracht kan winnen in landen die de inperkingsmaatregelen niet op de juiste manier versoepelen.

Toch zijn positieve verrassingen niet geheel uitgesloten. Donderdagavond koerste het aandeel van het Amerikaanse farmaceuticabedrijf Gilead 16% hoger nadat via een intern forum van de University of Chicago zeer bemoedigende resultaten over de doeltreffendheid van een experimenteel geneesmiddel – remdesivir – waren verspreid. Het bedrijf verwacht eind april meer resultaten te hebben. Om victorie te kraaien is het nog veel te vroeg. Het gaat slechts om gedeeltelijke resultaten en qua methode wijkt het klinische onderzoek vrij sterk af van wat gangbaar is (beperkte steekproef en niet 'dubbelblind', aangezien ernstig zieke patiënten een placebo toedienen geen optie was). En zelfs als academisch meer onderbouwde protocollen de doeltreffendheid van het geneesmiddel zouden bevestigen, is het bovendien onduidelijk in welke mate Gilead het snel op grote schaal kan produceren. Dat neemt echter niet weg dat de snelle ontwikkeling van een eenvoudig te produceren behandeling onmiddellijk effect zou hebben op de economie en de markten: het zou de afbouw van de inperkingsmaatregelen aanzienlijk vereenvoudigen en een snellere terugkeer naar de normale gang van zaken mogelijk maken. Het nieuws heeft trouwens, nog los van de koersstijging van Gilead, eind vorige week sowieso bijgedragen aan een optimistischere stemming op de aandelenmarkten.

Hoewel beleggers de afgelopen weken gefocust waren op zowel de aankondigingen van centrale banken en overheden als de bedrijfsresultaten en minder oog hadden voor het medische aspect, kan dat laatste dus wel doorslaggevend blijken. Hoewel steeds nadrukkelijker wordt gesproken over een 'afbouw' van de maatregelen – onder meer door Donald Trump, die vindt dat sommige Amerikaanse staten "letterlijk morgen al" weer open kunnen – ziet het er op dit ogenblik niettemin naar uit dat het normaliseren van de bedrijfsactiviteiten en de wereldhandel heel wat tijd zal vergen en dat de impact op de economie nog lang voelbaar zal zijn. In combinatie met de na de recente opleving weinig aantrekkelijke waarderingen – die bovendien slechts rekening houden met een gematigde herziening van de winstverwachtingen en voorbijgaan aan het gevaar voor een tweede golf – is dat geen al te aanlokkelijk vooruitzicht.

Het pleit in elk geval voor enige terughoudendheid op middellange en lange termijn.

Niettemin spiegelt het onderzoek van Gilead een scenario voor waarin de medische en farmaceutische factor zich tot een echte game changer ontpopt.Het is dus zaaks dit op de voet te volgen, zeker indien het nieuws op korte termijn zou worden bevestigd.You may also like...