Milieu het hoogst op MVO-agenda


Dit is een origineel persbericht.

Frank Heemskerk, staatssecretaris van Economische Zaken, wil van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een typisch Nederlands exportartikel maken. MarketResponse vroeg zich af in hoeverre dit thema leeft in Nederland. Energieleveranciers en banken blijken het eerst bij de Nederlanders op te komen als men denkt aan MVO. Duurzame energie, milieuvervuiling, kinderarbeid en mensenrechten vindt men het belangrijkst.
De resultaten
Onderzoekbureau MarketResponse concludeert naar aanleiding van representatief onderzoek onder 425 respondenten in Nederland van 16 jaar en ouder dat vooral energieleveranciers en banken die aan MVO doen lijken op te vallen. Als de Nederlander gevraagd wordt om spontaan een bedrijf te noemen dat aan MVO doet, worden Nuon, Essent, Rabobank, SNS/ASN, ABN AMRO en Triodos Bank het vaakst genoemd.
'Ondernemen met zorg voor de maatschappelijke effecten in binnen- en buitenland', zoals Heemskerk MVO definieert, kan op verschillende gebieden. Als de Nederlander de keus heeft tussen MVO op het gebied van milieu, sociale rechtvaardigheid of de Derde Wereld kiest hij in 45% van de gevallen voor milieu. Op de tweede plaats komt sociale rechtvaardigheid (43%), gevolgd door Derde Wereld (10%).
Binnen het thema milieu spreken de onderwerpen 'duurzaam gebruik van grondstoffen en energie' (39%) en 'milieuvervuiling tegengaan' (37%) het meest aan. Op het gebied van sociale rechtvaardigheid vindt een meerderheid (54%) het respecteren van mensenrechten het belangrijkste thema. Als het gaat over de Derde wereld, spreekt kinderarbeid tegengaan mensen het meest aan (65%).
Hoewel 85% van de Nederlanders het belangrijk vindt dat bedrijven aan MVO doen, en zelfs 73% dit als een plicht ziet, is slechts 25% zich ervan bewust of producten en diensten die men koopt afkomstig zijn van een bedrijf dat aan MVO doet. Toch is bijna de helft van de Nederlanders (48%) bereid om meer te betalen voor producten of diensten van bedrijven die aan MVO doen.
Van de respondenten in loondienst geeft 47% aan dat het bedrijf of de instelling waar zij werkzaam zijn aan MVO doet. Tevens geeft 43% van de ondernemers aan dat hun bedrijf of instelling zich met MVO bezighoudt.
Onderzoeksmethodiek
Voor dit onderzoek zijn 425 mensen telefonisch ondervraagd uit een representatieve steekproef van 634 respondenten van 16 jaar en ouder. De vragenlijsten zijn afgenomen tussen 19 tot en met 25 april 2007.
Contact:
Chris van Schijndel ([email protected]) tel: 033-3303333
Iris de Kruif ([email protected]) tel: 033-3303333
Publicatie uitsluitend met bronvermelding MarketResponse


ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.
 

You may also like...