MINFIN: Medeling voor redacties – Niet voor publicatie


Origineel persbericht.

RIJKSVOORLICHTINGSDIENST /
MINISTERIE VAN FINANCIEN
14 september 2006


MEDEDELING VOOR REDACTIES - NIET VOOR PUBLICATIE

Toegang en accreditatie persconferenties minister-president en minister van Financiën op Prinsjesdag

Op Prinsjesdag, 19 september 2006, geven de minister-president en de minister van Financiën ieder een persconferentie ter toelichting op de Troonrede en de Miljoenennota. De persconferenties worden gegeven in de Rolzaal in het Ridderzaalcomplex.

De persconferentie van de minister-president na afloop van het uitspreken van de Troonrede door H.M. de Koningin start om ca. 14.10 uur. De persconferentie van de minister van Financiën begint om ca. 15.25 uur, aansluitend aan het aanbieden van het koffertje in de Tweede Kamer.

TOEGANG
Mediavertegenwoordigers die de persconferenties bij willen wonen krijgen alleen toegang tot het Ridderzaalcomplex via de Tweede Kamer, ingang aan de Lange Poten.
Na een veiligheidscheck wordt u via de Hofpoort naar het Ridderzaalcomplex gebracht. Met het oog op extra veiligheidsmaatregelen wordt u verzocht geen onnodige bagage (denk hierbij ook aan laptops e.d.) mee te nemen.

Voor het bijwonen van de persconferentie van de minister-president kunnen journalisten zich tussen 12.00 uur en uiterlijk 13.30 uur melden bij de Tweede Kamer.

In de Kelderzaal van het Ridderzaalcomplex hebben de media gelegenheid om voorafgaand aan de persconferentie van de minister-president de Troonrede live te volgen. Mediavertegenwoordigers die hiervan gebruik willen maken kunnen zich tussen 12.00 uur en uiterlijk 12.45 uur melden bij de Tweede Kamer.

Voor het bijwonen van de persconferentie van de minister van Financiën kunnen journalisten zich tussen 14.30 uur en uiterlijk 15.00 uur melden bij de Tweede Kamer.

Mediavertegenwoordigers die het Ridderzaalcomplex na de persconferentie van de minister-president willen verlaten dienen er rekening mee te houden dat voor het bijwonen van de persconferentie van de minister van Financiën opnieuw een veiligheidscheck nodig is.VOORZIENINGEN
In de Kelderzaal van het Ridderzaalcomplex wordt voor journalisten die de Troonrede daar volgen gezorgd voor broodjes.

Direct na het uitspreken staat de tekst van de Troonrede op de websites minaz.nl, koninklijkhuis.nl en regering.nl. Tegelijkertijd is deze in de Kelderzaal op papier beschikbaar.

Om 15.15 uur, voor aanvang van de persconferentie van de minister van Financiën, zijn er in de Rolzaal compacte sets beschikbaar met begrotingsstukken, deze set bestaat uit:
- Map met alle persberichten behorend bij de begrotingsstuken
- Miljoenennota
- Samenvatting Miljoenennota
- Samenvatting Rijksbegroting
- Macro Economische Verkenningen
- Usb-stick met alle begrotingshoofdstukken, bijlagen en persberichten

Over het in bezit krijgen van het complete pakket begrotingsstukken zijn de redacties separaat geïnformeerd (brief van 11 augustus 2006, kenmerk 3029599).

Vanaf 15.15 uur zijn de begrotingsstukken ook beschikbaar via rijksbegroting.nl.

In het Ridderzaalcomplex zijn geen werkplekken beschikbaar.

ACCREDITATIE
Mediavertegenwoordigers die de persconferentie(s) bij willen wonen kunnen zich tot vrijdag 15 september 2006, 17.00 uur accrediteren via [email protected], met vermelding van:
Naam
Medium
Welke persconferentie(s).
Wel of niet gebruikmaken van de mogelijkheid om de Troonrede live te bekijken.

Geaccrediteerde media dienen in het bezit te zijn van een RVD/AZ-pas en/of een perskaart en een geldig legitimatiebewijs.

Voor vragen kunt u contact opnemen met afdeling Communicatiebeleid van de Rijksvoorlichtingsdienst, 070 356 4162.

RVD, 14.09.06, 11.15 uur

EINDE MEDEDELING VOOR REDACTIES / NIET VOOR PUBLICATIEANP Pers Support, de redactie van het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud.


 


You may also like...