‘Nieuwere systemen geen onderdeel van stikstofrapport Wageningen University’

Dit is een expertquote van André van Troost, CEO, Lely.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Dreun voor het Rijk: technische innovaties die stikstof moeten reduceren werken onvoldoende | ANP

In een vandaag uitgelekt rapport van de Wageningen University wordt gesteld dat ‘technische apparatuur in de veehouderij om stikstofuitstoot te verminderen’ minder goed werkt dan eerder werd gedacht. Dit onderzoek gaat niet over nieuwere systemen zoals de Lely Sphere. Recent nog werd de definitieve emissiefactor van Lely Sphere op de RAV-lijst gepubliceerd: gemiddeld 77 procent ammoniakreductie in de stal. Het is en blijft belangrijk dat er met meer nuance naar diverse stikstofoplossingen onderzoek wordt gedaan. Want er zijn nog altijd essentiële verschillen in werking en monitoring.

Berichtgeving als deze zorgt voor nog meer onrust bij (melk)veehouders in Nederland. Het gaat Lely aan het hart dat haar melkveehouders keer op keer in hun bestaanszekerheid worden geraakt. Temeer omdat er oplossingen voor handen zijn die vergaand kunnen bijdragen aan stikstofreductie.

Het is tijd dat de overheid met concrete maatregelen komt om tot een oplossing van de stikstofdiscussie te komen. Lely wil en kan daar met innovatie een belangrijke bijdrage aan leveren. Een circulair systeem als de Lely Sphere leidt direct tot controleerbare vermindering van stikstofemissies. Het zou logisch zijn als de overheid boeren bij zo’n stap naar kringlooplandbouw steunt. De grootste prioriteit is daarbij dat er weer vergunningen worden verleend.

Borging en monitoring

De WUR stelt in het onderzoek dat borging door monitoring belangrijk is voor innovatieve oplossingen. Lely onderschrijft dit, het systeem bevat daarom ook verschillende sensoren die de werking controleren en bijhouden. Het bewijs dat de ammoniakemissie is afgevangen en omgezet door de Lely Sphere, is terug te zien in de silo. In het Lely managementsysteem kan de boer realtime de resultaten van het Lely Sphere systeem bekijken. Hierin is onder ander ook terug te zien hoeveel kilogram stikstof er is gewassen en hoeveel er in de silo zit. Zo geeft het integrale systeem meer inzichten dan allen het aanpassen van de vloer.  

Innovatie als oplossingsrichting

Onder meer Johan Remkes, minister Piet Adema, minister Christianne van der Wal en verschillende provincies benadrukken het belang van innovatie als één van de oplossingen om uit de stikstofcrisis te komen. Echter, vooralsnog ontbreken de concrete maatregelen en duidelijke vervolgstappen.You may also like...