Opnieuw roze lintje voor Franciscus Ziekenhuis

 Landelijke erkenning voor patiëntgerichte borstkankerzorgrn rnHet Franciscus Ziekenhuis heeft opnieuw het roze lintje ontvangen van de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN). Hiermee geeft de BVN aan dat de zorg rondom borstkanker in het Roosendaalse ziekenhuis voldoet aan de eisen patiëntgerichte borstkankerzorg, die in samenwerking met ervaringsdeskundigen en samenwerkingspartners zijn opgesteld. Het ziekenhuis is zeer verheugd over deze landelijke erkenning. Ook in 2012, 2011 en 2010 werd het roze lintje verkregen. rn rnBorstkankervereniging Nederland heeft dit jaar twaalf basiseisen voor patiëntgerichte borstkankerzorg opgesteld. De criteria zijn opnieuw aangescherpt. Zo is de norm voor het aantal jaarlijks behandelde patiënten verhoogd naar 100 en zijn de antwoorden die patiënten hebben gegeven in de vragenlijsten voor ervaringsonderzoek (CQ-index) meegewogen. Het Franciscus Ziekenhuis voldoet aan de vijf belangrijkste voorwaarden (must haves) alsook aan vijf van de overige zeven eisen. rn rnPatiëntgerichte borstkankerzorgrnIn het ziekenhuis zijn meer dan voldoende screenings- en diagnostiekvoorzieningen aanwezig. Het beschikt onder andere over een MRI mammascan en de mogelijkheid tot het verkrijgen van weefsel bij bepaalde specifieke afwijkingen in de borst. Tevens wordt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde schildwachtklieronderzoek uitgevoerd. De patiënten worden besproken in een zeer ervaren multidisciplinair mammateam. Hierin komen de behandeling en/of de vervolgzorg aan de orde. Alle betrokken specialisten beschikken over zeer ruime ervaring en de chirurgen behalen het aantal operaties wat minimaal per jaar wordt verwacht. Verder wordt de behoefte aan psychosociale zorg standaard in kaart gebracht met een gevalideerd signaleringsinstrument.rn rnNieuwe ontwikkelingenrnOp het terrein van het Franciscus Ziekenhuis bouwt het Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) Vlissingen een dependance. Nu nog moeten patiënten voor de bestralingen naar Vlissingen reizen. Maar vanaf medio 2014 kunnen zij deze therapie ook in Roosendaal krijgen.rnDe radiotherapeut van het ZRTI houdt momenteel al spreekuur in het Franciscus Ziekenhuis. De gesprekken voorafgaand aan de bestraling en de controles daarna vinden plaats in de polikliniek van het Franciscus Ziekenhuis. rn rnMonitor BorstkankerzorgrnDe BVN heeft de Monitor Borstkankerzorg ontwikkeld om borstkankerpatiënten en hun naasten inzicht te geven in de kwaliteit van het zorgaanbod van ziekenhuizen. De Monitor laat zien hoe de borstkankerzorg in ziekenhuizen is georganiseerd en hoe patiënten deze zorg hebben ervaren. Tevens staat hierin vermeld in hoeverre het ziekenhuis voldoet aan de basiseisen van goede zorg. Meer informatie over de Monitor Borstkankerzorg kunt u vinden op: www.borstkanker.nl.  


You may also like...