Positie werknemer versterkt bij letselschade na verkeersongeval

rn

Houten, 2 april 2012 Letselschade van een werknemer kan een grote impact hebben op de onderlinge verhoudingen en zelfs aanleiding zijn tot het verbreken van de werkrelatie. Een uitspraak van onze hoogste rechter schiet werkgever en werknemer nu te hulp[1].

rn

Al eerder had de rechter aangegeven dat de werkgever aansprakelijk is voor de letselschade die een werknemer oploopt in het verkeer die anders onvergoed zou blijven, maar een onvolledige verzekering frustreerde een bevredigende oplossing nogal eens. Dat obstakel is nu weg.

rn

onverzekerd?

rn

“Tot nu toe kon er toch gemakkelijk een probleem ontstaan” zegt jurist mr. Cees de Bil van Letselschadecase. Niet alle verzekeringspolissen van ondernemersrisico’s (AVB[2]) wilden voor dit risico dekking verlenen omdat de voorwaarden nog niet altijd aan die eerdere rechtspraak is aangepast . “Met als gevolg dat de werkgever of de werknemer met de gevolgen van zo’n ongeval bleef zitten waarvoor volgens de in de rechtspraak vastgelegde maatschappelijke opvatting wel een voorziening zou moeten bestaan.”

rn

“Nu onze hoogste rechter heeft uitgesproken dat die ondernemersrisicoverzekering deze schade in geval van onduidelijkheid ook voor zijn rekening moet nemen, is dat goed nieuws voor zowel werkgevers als werknemers” aldus de letselschadespecialist. ”De verzekeraar die dit risico nu nog d.m.v. een uitsluiting weigert te verzekeren prijst zichzelf natuurlijk uit de markt.”

rn

onnodige druk op arbeidsrelatie nu weg

rn

De uitspraak geldt voor iedereen die in het kader van zijn werkzaamheden aan het verkeer deelneemt. Meestal is dat met de auto. Net als hun passagiers zijn zij nu juridisch goed tegen het risico van letselschade door het verkeer beschermd. Ook als een ongeval door eigen toedoen is ontstaan.

rn

Daarmee kan een einde komen aan de situatie waarin werkgever en werknemer in een onmogelijke positie ten opzichte van elkaar verzeilen omdat er een (soms erg hoge) onbetaalde rekening tussen hen in ligt. Uit ervaringen in zijn praktijk weet De Bil dat zo’n situatie gemakkelijk leidt tot hoogspanning in de onderlinge verhoudingen en daardoor tot veel frustratie soms zelfs ook ontslag.

rn

samen oplossingen vinden

rn

Voor werknemer en werkgever is er nu meer ruimte om gezamenlijk de vragen te beantwoorden die na letselschade voor hen beiden kunnen ontstaan. Aandacht voor goed herstel en een constructief gesprek over werkhervatting in de eigen of een andere functie worden hierdoor in het belang van alle betrokkenen gestimuleerd.

rn

De Bil: “de kennis en ervaring van een letselschade-expert die deze oplossingsgerichte samenwerking faciliteert blijft daarbij natuurlijk van belang. Ook omdat niet elk probleem oplosbaar is en er dan reden voor een faire schadevergoeding blijft bestaan.”

rn
rnrnrn

[1] Hoge Raad 30-03-2012 , 11/01010, LJN BV1295 (Onderlinge -werkgever-  vs. Nationale Nederlanden)

rnrnrn

[2] AVB = Aansprakelijkheids Verzekering voor Bedrijven
rn
rn---------------------------Einde persbericht--------------------------------------------------------
rn

rn

Noot voor de redactie: voor meer informatie, een nader interview of vragen, kunt u contact opnemen met Cees de Bil via tel (06) 427 03 174 of [email protected] Zie ook www.letselschadecase.nl. Letselschadecase werkt vanuit Houten (Vechtpolder 17,3991 HN) en Emmen (Bonte Kraai 23, 7827 JB)

rn

 

rnrn  

You may also like...