Stemt hoopvol | provinciehuis Haarlem

In het Provinciehuis Paviljoen Welgelegen in Haarlem is tot 20 maart 2019 de tentoonstelling te zien met de welluidende titel Stemt Hoopvol.
De tentoonstelling gaat over 100 jaar Vrouwenkiesrecht en het is een unieke tentoonstelling waarmee niet alleen dat feit gevierd wordt, maar ook aandacht wordt gevraagd voor de positie van vrouwen in de politiek. En ook die datum van 20 maart is natuurlijk niet zomaar: we mogen weer stemmen!


Stemt hoopvol op een vrouw


Bij de opening op 25 januari j.l. waren heel wat vrouwen aanwezig, maar gelukkig ook mannen. Emancipatie komt niet alleen van vrouwen. Mannen moeten inzien, dat vrouwen ook capabel zijn en niet alleen als Excuus-Truus willen aangesteld worden. Als de Noord Hollandse bevolking bestaat uit 50% mannen en 50% vrouwen, hoe logisch is het dan niet om dat percentage ook terug te zien in het Provinciale Staten?


Stemt hoopvol op 20 maart


Het zou toch mooi zijn als we dat eens voor elkaar zouden krijgen. Dat vrouwen in de politiek een even groot aandeel krijgen. Het blijkt namelijk heel goed te werken binnen organisaties. Het is wat algemeen om te zeggen, maar vrouwen zouden beter zijn in de boel bij elkaar houden, zouden socialer zijn, zouden minder van conflict houden en zouden daardoor beter in het zoeken van oplossingen zijn dan mannen.


De tentoonstelling


Op de tentoonstelling in het Provinciehuis in Haarlem zijn veel portretten te zien van “eerste vrouwen”. De eerste vrouwelijke burgemeester, de eerste vrouwelijke gedeputeerde en het eerste vrouwelijke statenlid. Die portretten hangen naast de huidige vrouwelijke vertegenwoordiger. Zo hangt Sandra Doevendans, thans statenlid voor de PvdA, naast de eerste 5 vrouwelijke statenleden.


Toendertijd een zeldzaamheid, dat vrouwen bestuurlijke politieke functies bekleedden. Nu gelukkig een stuk minder bijzonder. Maar toch, vrouwen moeten blijven strijden voor die 50%/50%-verhouding.Verhouding man/vrouw nu
Binnen bepaalde fracties is die verhouding er wel gelukkig al. De PvdA spant de kroon met zelfs meer vrouwen dan mannen (4 om 3). Maar ook SP, Groen Links en VVD doen het goed: de verhouding man/vrouw is daar precies zoals we het willen hebben, namelijk 50/50. En er is een eenvrouwsfractie van 50+. Bij de andere partijen helt de weegschaal naar de mannen. Met de fractie van PVV als absoluut dieptepunt, namelijk 5 mannen en maar 1 vrouw. En er zijn ook 2 eenmansfracties.
Het totaal aantal statenleden man/vrouw in alle fracties bij elkaar opgeteld in de Provincie Noord Holland is nu 31 mannen en 23 vrouwen.


Zullen we proberen om op 20 maart die verhouding naar 50/50 te krijgen? De vrouwen op de lijsten zijn allemaal capabel, dus stem deze keer op een vrouw. Misschien op Sandra Doevendans?


En ik ga zelf stemmen tellen deze keer, dus ik weet als eerste of het is gelukt!

You may also like...