Stichting vraagt hulp aan parlementariërs over ADHD

Woensdag 14 april a.s. staat stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) met een informatiekraam over misstanden in de psychiatrie op het Plein in Den Haag. De vrijwilligers vragen op deze manier aandacht voor de gevaren van psychiatrische medicijnen en van elektroshock.

Het idee van de juistheid van zogenaamde bio-medische behandelingen door psychiaters, waarbij met medicijnen en elektroshock op de hersenen wordt ingegrepen, is bij de beroepsgroep en bij beleidsverantwoordelijken diep ingesleten. De stichting probeert de gevaren van dit vastgeroeste gezichtspunt onder de aandacht van politiek en publiek te brengen. Medicatie en elektroshock brengen grote problemen met zich mee.

Stichting NCRM, ontstaan vanuit Scientology, brengt deze bezwaren tegen de reguliere aanpak van psychische problemen al jaren onder aandacht van het publiek via hun website en door ander informatiemateriaal. In april is er vanuit NCRM een document naar Kamerleden gestuurd waarin gewezen wordt op de foute ideeën die door het psychiatrisch vakgebied over ADHD en over het psychiatrisch handboek DSM in omloop gekomen zijn. Via dat document vraagt de stichting nu om parlementair ingrijpen.

Website www.ncrm.nlYou may also like...