Subsidie Eurostars voor internationale samenwerking weer aan te vragen

Werkt uw bedrijf aan een technisch project dat bijdraagt aan het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk en interessant is voor de Europese markt? Dan zou het populaire subsidieprogramma Eurostars er aan bij kunnen dragen dat u binnenkort met uw bedrijf en project op Europees niveau speelt. De subsidie, die vanaf 15 juni is aan te vragen, kan oplopen tot een half miljoen. rnrnEurostars: voor uw sector?rnEurostars is bestemd voor bedrijven in alle sectoren, zolang het project maar technologisch van aard is. Verder moet er sprake zijn van een internationaal consortium van minimaal twee organisaties, waarbij de penvoerder een hightech mkb is. Deze kan samenwerken met andere mkb’ers, het grootbedrijf of kennisinstellingen. De meeste consortia bestaan uit drie partijen, waarvan twee mkb-bedrijven.rn rnWanneer maakt uw aanvraag kans?rnMkb-bedrijven met het juiste project en de perfecte buitenlandse samenwerkingspartner zijn nog niet verzekerd van subsidie.  U moet uw project kunnen ‘pitchen’. Al met het eerste A4-tje van uw aanvraag, moet u de evaluator van uw project overtuigen. Is uw project technisch innovatief? En commercieel aantrekkelijk? Hoe gaat u uw oplossing in de markt zetten? En bent ú de juiste partij om dit project uit te voeren? U moet de beoordelaar van uw aanvraag al in de eerste alinea’s van uw ingediende projectomschrijving van zijn stoel blazen. Doe dit wel met een realistisch verhaal, want u mag aannemen dat de evaluator uw markt goed kent. Pas dan zal hij verder lezen en maakt uw aanvraag een serieuze kans om positief te worden beschikt.rn rnAlles moet kloppenrnZoals Robben Nederland niet in zijn eentje door de voorrondes van het EK heeft kunnen loodsen, komt u er ook niet wanneer uw projectgroep slechts op één onderdeel uitblinkt. De basis moet kloppen, uw consortium moet alle disciplines bezitten en deze kunnen inzetten tijdens alle fases van het spel. Besteed hier ook aandacht aan in uw aanvraag. Toon aan dat uw samenwerkingsverband over alle benodigde kwaliteiten beschikt om het project tot een goed einde te brengen. En vergeet niet, bij elk goed idee ligt de concurrentie op de loer! Geen concurrentie? Dan wordt dit vaak geïnterpreteerd als ‘geen markt’ en dus ook geen subsidie. Immers voor alles is een alternatief.rn rnAanvraagperiode en subsidiebijdragernEurostars kan worden aangevraagd van 15 juni tot en met 15 september van dit jaar. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten voor de ontwikkeling van uw product, proces of dienst.rn rnEuropa toch een maatje te groot?rnWerkt uw bedrijf, al dan niet met een mkb-partner of kennisinstelling, aan een technische oplossing maar u heeft geen internationale ambities? Ook op landelijk niveau zijn er interessante subsidiemogelijkheden. Wij praten u graag bij.rn
rnrn
rn
rn
rn
rn
rn
rnrn  

You may also like...