Verbond van Verzekeraars en ZN onderzoeken samengaan


Dit is een origineel persbericht.

Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland onderzoeken samengaan


Het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland hebben de intentie uitgesproken tot een nadere samenwerking in de nabije toekomst. Dit zou kunnen resulteren in een samengaan van beide organisaties in 2009. Dit voornemen zal voorgelegd worden aan de respectievelijke besturen en leden van het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland.

Het instellen van het nieuwe zorgstelsel heeft geleid tot een aantal verkennende gesprekken tussen het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland. Door het wegvallen van het onderscheid tussen de ziekenfondsen en de particuliere zorgverzekeraars in het nieuwe private zorgstelsel zijn de belangen van de leden van beide brancheorganisaties steeds meer synchroon gaan lopen. Het mogelijk samengaan van de beide brancheorganisaties is hier een logisch vervolg op.

In het najaar volgen nadere mededelingen over het vervolgtraject. Het personeel van beide organisaties is inmiddels op de hoogte gesteld.


Noot voor de redactie
Voor meer informatie:
- Verbond van Verzekeraars: Hennie Zoontjes, tel. 070 - 333 86 98, mobiel 06 - 5372 59 23
- Zorgverzekeraars Nederland: Eric Bassant, tel. 030 - 698 82 51, mobiel 06 - 1262 34 91


ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.
 

You may also like...