Werkgevers: ‘Problemen bij langer doorwerken personeel’


Dit is een origineel persbericht.

Werkgevers: 'Problemen bij langer doorwerken personeel'

Fiscalisering betere oplossing dan hogere AOW-leeftijd

ROTTERDAM, 13 november 2006 - Een maand voor het vijftigjarig bestaan van de AOW, attendeert Aon Consulting op de gevolgen van het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd. Als werknemers worden verplicht langer door te werken, kan dat grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Dat stelt Jan Oldenziel, lid van het Management Team Aon Consulting, op basis van onderzoek van Aon onder 716 werkgevers en HR-professionals.

Een meerderheid (51%) van de onderzochte werkgevers en HR-professionals zegt problemen te verwachten als werknemers langer worden geacht door te werken. Als er dan toch aan de AOW moet worden gesleuteld, geven de werkgevers een voorkeur aan het fiscaliseren (AOW-premies heffen over de AOW-uitkering) ten opzichte van het verhogen van de AOW-gerechtigde leeftijd (45% tegen 23%).

De AOW, die 1 januari 2007 vijftig jaar bestaat, staat door de toenemende vergrijzing ter discussie bij veel politieke partijen. Steeds vaker komen er geluiden vanuit de politiek om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen. Hoewel dit in eerste instantie een heldere en logische oplossing lijkt, waarschuwt Aon voor de gevolgen voor de bedrijfsvoering.

'Denk bijvoorbeeld aan functies waar lichamelijke slijtage een grote rol speelt. Het zal voor veel werkgevers geen sinecure zijn om enerzijds deze medewerkers hierop werkzaam te houden of anderzijds een vervangende functie te vinden,' zegt Oldenziel. 'De motivatie wordt bij veel mensen na hun 65ste ook een stuk minder, en verschijnselen als een burn-out liggen op de loer.'

De politieke onzekerheid over de hoogte van de pensioenleeftijd en de onzekere toekomst van de AOW maakt dat veel werkgevers vooralsnog niet uit eigen beweging hun pensioenregeling zullen wijzigen. Slechts 17% is van plan om het komende jaar wijzigingen aan te brengen in de bestaande pensioenregeling. Veel HR-professionals geven aan nog te twijfelen: zo zegt 22% van de HR-professionals die werkzaam zijn bij een grote organisatie (500+) nog niet te weten of de pensioenregeling het komende jaar wordt aangepast.

Pensioenleeftijd
Volgens het onderzoek van Aon Consulting wordt in de sectoren handel (81%) en zakelijke dienstverlening (85%) vaker tot 65 jaar doorgewerkt dan in andere branches. In de gezondheidszorg (52%) en bij de overheid (51%) werken medewerkers minder vaak door tot hun 65ste jaar. Marktbreed is de gemiddelde beoogde pensioenleeftijd 64 jaar.

Ook de bedrijfsgrootte lijkt een rol te spelen in de beoogde pensioenleeftijd. Het onderzoek van Aon Consulting laat zien dat de beoogde pensioenleeftijd lager wordt naarmate een organisatie meer werknemers telt. In het MKB werken werknemers vaker (79%) door tot hun 65ste levensjaar dan in de grote bedrijven (69% bij 100 t/m 499 werknemers, 59% bij meer dan 500 werknemers).

Onderzoek
Het kwantitatieve onderzoek is in de maand juli 2006 gehouden door onafhankelijk onderzoeksbureau Blauw onder 716 respondenten. Alleen bedrijven met meer dan 25 werknemers zijn voor het onderzoek benaderd. De vragen hebben betrekking op de volgende beleidsgebieden: WIA, verzuimbeleid en pensioenregelingen.

U kunt de resultaten van het onderzoek downloaden op: www.aon.nl/onderzoek.

Aon Nederland
Aon Nederland, toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen, draagt bij aan het realiseren van de ambities van zijn cliënten. In Nederland heeft Aon 13 vestigingen met 1.500 medewerkers. Het bedrijf maakt deel uit van Aon Corporation, Chicago, USA. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim 45.000 medewerkers. Hiermee is Aon een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. Aon Corporation is gespecialiseerd in financiële en verzekeringsdienstverlening en staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE). Meer informatie: www.aon.nl.

Voor verdere pers- en achtergrondinformatie
Aon Nederland
Ulrika Lundgren
Press Officer
T: (010) 448 75 22
E: ulrika[-underscore][email protected]

Sterk Werk Communicatie
Sietse Pots
PR Coördinator
T: (010) 456 78 49
E: [email protected]

ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.
 


You may also like...