Carričreschade door ontslag op staande voet

Leiden, Februari 2010 – Carrièreschade door ontslag op staande voet
De Graauw Legal Services (www.degraauw.com/LegalServices/Ontslagopstaandevoet.htm ) is een juridisch kantoor dat gespecialiseerd is in het bijstaan van werknemers in ontslag op staande voet zaken. In de praktijk gaat de aandacht van cliënten in dergelijke zaken met name naar de directe financiële consequenties die zo’n ontslag kan veroorzaken wegens verlies aan loon, ww-uitkering en ontslagvergoeding. Een ander belangrijk aspect wordt hierbij ten onrechte vaak genegeerd: Mogelijke ernstige carrièreschade bij gebrek aan  geheimhoudingsregeling.   Oprichter Mr. De Graauw: “Wanneer nagelaten wordt een behoorlijke geheimhoudingsregeling en een bepaling over uitlatingen naar derden overeen te komen, kan een ontslag op staande voet de werknemer in de toekomst op een erg vervelende manier blijven achtervolgen. Dit is vooral zo bij ontslagen na lange dienstverbanden. De kans neemt dan namelijk toe dat een potentiële nieuwe werkgever de vorige werkgever, die de werknemer op staande voet ontsloeg, benadert als referentie in de sollicitatie. Het laat zich raden dat de vorige werkgever, wanneer geen goede regeling is overeengekomen, alles behalve positief zal zijn, hetgeen de sollicitatie bemoeilijkt. Daar komt nog bij dat wanneer de sollicitant onwaarheden spreekt over de reden van vertrek bij de vorige werkgever, dit conform jurisprudentie onder omstandigheden aanleiding kan zijn voor de nieuwe werkgever om op zijn beurt weer tot ontslag over te gaan. Zo kan een ontslagen werknemer van de regen in de drup raken en veel moeite ondervinden om weer met carte blanche een nieuwe start te kunnen maken. Daarom is het essentieel dat een geheimhoudingsregeling met bepaling over uitlatingen naar derden opgenomen wordt in een mogelijke vervangende beëindigingsregeling met wederzijds goedvinden.”   #   #   #   Contact gegevens:   De Graauw Legal Services Afd. Ontslag op staande voet Schipholweg 103 2316 XC Leiden   W www.degraauw.com/LegalServices/Ontslagopstaandevoet.htm E [email protected]          


You may also like...