De fiscale voordelen van de innovatiebox

De overheid wilt innovatieve activiteiten in Nederland extra stimuleren. Daartoe heeft zij begin dit jaar de mogelijkheid van de fiscale innovatiebox aanzienlijk verruimd. Winsten behaald met innovatieve activiteiten zijn nu ongelimiteerd toerekenbaar aan de box waar eerst een limiet gold tot euro 400.000. Daarbij is het belastingtarief ook nog eens verlaagd van 10% tot 5%. Tegenover het reguliere belastingtarief van 25,5% levert dit een voordeel op van 20,5%!

Om gebruik te kunnen maken van de innovatiebox dient er voor de innovatieve activiteiten een patent geregistreerd te worden of een WBSO beschikking aanwezig te zijn. Een WBSO beschikking is een subsidie voor innovatieve activiteiten waarvan de goedkeuring verstrekt wordt door AgentschapNL. Vervolgens dient bepaald te worden welk deel van de totaalwinst aan de innovatiebox toegerekend kan worden. Immers niet alle winst valt toe te rekenen aan de innovatie maar er dient bijvoorbeeld ook een deel te worden toegerekend aan de verkoopactiviteit. Deze toerekeningsregels van de winst aan de innovatiebox zijn echter complex. Voor het toepassen van de innovatiebox is afstemming met de belastingdienst noodzakelijk.

Innovationbox by Goedz heeft voor de toepassing van de innovatiebox een model ontwikkeld waardoor de voordelen van de innovatiebox voor vele innovatieve bedrijven inzichtelijk wordt. Dit model wordt tevens gebruikt als basis om de toepassing van de innovatiebox af te stemmen met de belastingdienst. Daarbij onderhoudt Innovationbox by Goedz goede contacten bij de belastingdienst om toepassing snel en goed af te stemmen. Innovationbox by Goedz werkt op basis van no-cure-no-pay. Hierdoor maakt zij de innovatiebox ook interessant voor de kleinere bedrijven.

 


You may also like...